<p>De Kievit, een pleintje om te wonen, recre&euml;ren en spelen. Foto: Dorpsraad Luyksgestel</p>

De Kievit, een pleintje om te wonen, recreëren en spelen. Foto: Dorpsraad Luyksgestel

(Foto: Dorpsraad Luyksgestel)

Kijkend naar toekomst van Luyksgestel

Jan van den Dungen

Resultaten vertalen naar ‘leefbaarheids-agenda’

De Dorpsraad Luyksgestel hoopt op haar in 1.000-voud huis-aan-huis verspreide enquêteformulieren veel reacties voor 14 september terug te krijgen. Zij wil hiermee graag duidelijkheid krijgen voor haar snel wijzigende rol van adviseur aan de gemeente, naar toekomstig belangenbehartiger voor inwoners in deze snel veranderde woonomgeving. Het gaat er nog het meest om, wat vinden de inwoners zelf het belangrijkste voor toekomstig Luyksgestel?

LUYKSGESTEL - Door uitstel van de nieuwe Omgevingswet tot 1 januari 2022 is er wel wat adempauze gekomen, maar straks moeten de inwoners zich zelf gaan bezighouden met hun eigen omgevingsplan voor wonen, werken, veiligheid en natuur. Er is dus werk aan de winkel. “De dorpsraad heeft deze enquête op eigen initiatief opgesteld. Kern is dat zij nauwkeuriger op de hoogte moet zijn van de algemene belangen van de inwoners en met de inwoners wil praten over hun gemeenschappelijke belangen. Daarom is deze vragenlijst meer toegespitst op zaken die in het eigen dorp spelen. De gemeente zal in de loop van 2021 zeker ook nog een enquête over de Omgevingswet houden”, vat Wim Dirx de bedoeling samen en vervolgt: “We verwachten dat we uitspraken terugkrijgen over de hoofdlijnen van de leefbaarheid in ons dorp. We hopen daarna met belangengroepen te overleggen hoe de uitspraken ons verder kunnen leiden naar concretere invullingen. Dit betekent dat het belang van de eigen kern duidelijker over het voetlicht kan komen bij de gesprekken met de gemeente of zelfs kan leiden tot initiatieven naar de gemeente. Wat betreft leefbaarheid speelt wonen een belangrijke rol.”

Vergrijzing en ontgroening

“In Luyksgestel ligt de gemiddelde leeftijd hoger en komen er minder jongeren wonen. Deze vergrijzing en ontgroening heeft behoorlijke consequenties voor de leefbaarheid. Wij willen met behulp van de inventarisatie weten waar de behoeften liggen om in het dorp te komen wonen of te blijven wonen. We hopen daarmee de leefbaarheid meer in een goede balans te krijgen”, zo besluit hij.

Het formulier kan ingeleverd worden bij de PLUS en Den Eijkholt en bij alle leden van de Dorpsraad aan huis. “Wij hopen dat de verloting van een dinerbon van 100 euro ons helpt om snel reacties te krijgen op deze enquête”, aldus voorzitter van de Dorpsraad Wim Dirx. Zijn er meer huisgenoten die ook de enquête in willen vullen, dan kan men deze downloaden via de website www.dorpsraad-luyksgestel.nl; De resultaten uit deze enquête worden in het laatste kwartaal van 2020 vertaald naar een ‘leefbaarheidsagenda’ voor de komende jaren. Daarbij zullen bijeenkomsten hierover met inwoners van wezenlijk belang zijn voor de uiteindelijke totstandkoming van deze agenda. De enquête wordt geheel anoniem verwerkt. De enige gegevens die over de invuller worden vastgelegd zijn de leeftijd en het aantal personen in het huishouden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden