<p>Fried van Beers. Foto: Freek Swaanen</p>

Fried van Beers. Foto: Freek Swaanen

(

Foto: Freek Swaanen

)

Fried van Beers erelid van de Hoogeloonse fanfare

Na 15 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 12 jaar voorzitter, heeft Fried van Beers na afloop van de drukbezochte jaarvergadering van Fanfare Wilhelmina uit Hoogeloon op woensdag 2 september zijn bestuurstaken neergelegd. Hij ontving deze dag nog een mooie benoeming.

Hoogeloon - Fried is in 2005 met eenheid van stemmen toegetreden tot het bestuur van Fanfare Wilhelmina. Toen een paar jaar later de functie van voorzitter vacant kwam heeft Fried, destijds vicevoorzitter, weloverwogen aangegeven zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Met wederom unanieme steun van de vereniging is Fried in het najaar van 2008 gekozen tot voorzitter. Vol overgave heeft Fried deze functie voor lange tijd vervuld.

In zijn slotwoord bedankte Fried de oud-bestuursleden, het huidige bestuur en alle leden en sprak hij vertrouwen uit in de dirigenten, de instructeur, het aantal leerlingen in opleiding en daarmee de toekomst. De wijze waarop Fried zijn verbindende rol binnen de fanfare, richting Hoogeloon en ook daarbuiten heeft vervuld, is reden geweest voor de vereniging om hem te benoemen tot erelid van Fanfare Wilhelmina.

Licht ontroerd, want deze benoeming kwam voor hem toch wel als verrassing, sprak Fried tot slot nog een speciaal woord van dank uit richting zijn vrouw Adèle voor de gegeven kans en steun in deze lange bestuurs-/voorzittersperiode.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden