<p>Ad van Rijthoven, links op de foto, neemt afscheid na 18 jaar exploitatie van De Kei in Reusel. Foto: archief Jan Wijten</p>

Ad van Rijthoven, links op de foto, neemt afscheid na 18 jaar exploitatie van De Kei in Reusel. Foto: archief Jan Wijten

(Foto: )

Cultureel centrum De Kei slaat een nieuwe weg in

REUSEL - Per 31 oktober neemt Ad van Rijthoven (63 jaar) na 18 jaar afscheid als beheerder van De Kei in Reusel. Tot volle tevredenheid van Stichting Stibex en van de gebruikers van De Kei heeft hij deze rol vervuld. In goed overleg is met Ad bepaald dat hij om economische redenen het culturele centrum gaat verlaten. Dit wegens de maatregelen rondom corona die de exploitatie van De Kei hard raken.
In geval gebruikers van De Kei een blijk van dank willen doen toekomen aan Ad, dan kan dat geadresseerd worden aan De Kei en wordt ervoor gezorgd dat deze bedankjes bij hem terecht komen.

Vorige week stond De Kei centraal in de raadsvergadering van gemeente Reusel-De Mierden. Hierbij gaat het om het voorstel de huidige Kei te vervangen door een nieuwe Kei als MFA-variant (multifunctionele accommodatie). De raad heeft hierbij besloten om dit raadsvoorstel aan te nemen, met 9 stemmen voor en 4 tegen, en voor dit plan in 2021 een krediet van 7,8 miljoen euro beschikbaar te stellen.
Diverse werkgroepen en de stuurgroep zijn hier al een lange tijd mee bezig. In eerste instantie is naar de optie ‘renovatie’ gekeken. In de eindrapportage ‘De Kei 2020 voor en door Reusel’ is door de stuurgroep gerapporteerd over het onderzoek van de renovatie van de huidige Kei en over de uitbreiding van de huidige Kei naar een MFA. Op basis hiervan heeft de stuurgroep aanbevolen om nieuwbouw verder uit te werken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden