<p>Uitzetten van de bladvlo op landgoed Wellenseind. Foto: waterschap De Dommel</p>

Uitzetten van de bladvlo op landgoed Wellenseind. Foto: waterschap De Dommel

(Foto: )

Nederlandse primeur op landgoed Wellenseind

Van de redactie

Bladvlo als biologische bestrijder van duizendknoop

Een primeur voor Nederland! De Japanse bladvlo is op een aantal locaties uitgezet om als biologische bestrijder te helpen de duizendknopen in Nederland te beheersen. Eén van die locaties is landgoed Wellenseind in Lage Mierde.

Lage Mierde - Deze bladvlo is een specialist die zich alleen kan voortplanten op duizendknoop. In het project #uitde1000knoop wordt onderzocht of de bladvlo in het veld in Nederland kan overwinteren een negatief effect heeft op de groei van Aziatische duizendknopen.
Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat een exotisch organisme in de natuur is uitgezet ter bestrijding van een schadelijke plantensoort. Op een aantal locaties in Nederland zijn enkele duizenden exemplaren van de bladvlo uitgezet. Hiervoor is een ontheffing verkregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende maanden wordt gemonitord of ze de Nederlandse winter kunnen overleven. Daarna wordt in het voorjaar en de zomer onderzocht in hoeverre ze zich voort kunnen planten en de groei van de planten kunnen remmen.


Geen natuurlijke vijanden
Aziatische duizendknopen (Japanse, Sachalinse en Bastaardduizendknoop) zijn plantensoorten afkomstig uit Azië, ze zijn halverwege de 19e eeuw naar Nederland gebracht als sierplant. In ons land hebben de planten geen natuurlijke vijanden. De plant verspreidt zich snel en verdringt inheemse soorten. Ook kan de plant door de enorme groeikracht van de wortelstokken flinke schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, funderingen, dijken en keringen.


Duizendknoop bestrijden
Er worden veel methoden gebruikt om Aziatische duizendknoop te beheersen of bestrijden. Maar dé methode is nog niet gevonden. Vandaar dat wordt onderzocht of biologische bestrijding een effectieve methode kan zijn, als aanvulling op andere methoden. Bij biologische bestrijding wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke vijand uit het oorspronkelijke gebied van de plaag. In het Verenigd Koninkrijk is al uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke biologische bestrijders van Japanse duizendknoop die in Europa toe te passen zijn. De bladvlo Aphalara itadori is daar één van: die kan in het laboratorium al bij lage dichtheid gepotte Japanse duizendknopen in de groei remmen. Bij een hoge dichtheid kan het jonge planten doen stoppen met groeien en zelfs doden.

Nederlands veldexperiment
In Engeland zijn zowel in het laboratorium, als in het veld uitgebreide risicoanalyses uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen risico’s zijn voor inheemse planten en insecten. De bladvlo is een echte specialist en kan zich alleen voortplanten op de invasieve Aziatische duizendknoopsoorten. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de bladvlo in het Nederlandse klimaat kan toebrengen aan de duizendknoop. Daarom is nu in het onderzoek #uitde1000knoop de bladvlo op een aantal locaties uitgezet in een veldexperiment. Daaruit moet blijken of de bladvlo ook buiten het lab in Nederland kan blijven leven en schade kan toebrengen aan de planten.

Het #uitde1000knoop onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van CABI, Universiteit Leiden, Koppert en Probos in samenwerking met financierende partijen. De Stichting toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA coördineert het traject in opdracht van vele probleemhouders.
Het onderzoek wordt gefinancierd door: Rijkswaterstaat, Prorail, de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn en Den Haag, Hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden, Schieland Krimpenerwaard en van Rijnland, Waternet en Waterschappen Aa en Maas, Hunze en Aa’s, Brabantse Delta, De Dommel, Drents Overijsselse Delta, Limburg, Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei en Veluwe, Vechtstromen, Zuiderzeeland, en Wetterskip Fryslân.

Meer informatie over dit project vindt u op https://tinyurl.com/uitde1000knoop.
Meer informatie over duizendknoop vindt u op www.bestrijdingduizendknoop.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden