Riethoven grijpt terug naar het verleden | Al het nieuws uit de gemeente Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel en Bergeijk


<p>Wethouder Kuijken onthulde vrijdag samen met Will van Gerwen van de Kernraad Riethoven een nieuw straatnaambordje. Foto: Ger Cremers</p>

Wethouder Kuijken onthulde vrijdag samen met Will van Gerwen van de Kernraad Riethoven een nieuw straatnaambordje. Foto: Ger Cremers

(Foto: Ger Cremers Riethoven)

Riethoven grijpt terug naar het verleden

Terugkeer van uil of vleermuis als ook de Oude Schoolweg

Jan van den Dungen

Met twee nieuwe ontwikkelingen grijpt Riethoven terug naar het verleden. Naar het oude vertrouwde gevoel en besef, dat alles toen nog zo gewoon was en de aandacht voor mens, dier en natuur een vanzelfsprekende menselijke houding. Inmiddels hebben een kleine dertig erfbewoners in de gemeente zich aangemeld voor deelname aan het project ‘Erven Plus’ van het Brabants Landschap.

RIETHOVEN - Dit is onlangs gestart het met het beoordelen van de aangemelde erven. Gekeken wordt of deze aan de voorwaarden voldoen voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende diersoorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis. Als dat het geval is krijgen de bewoners een bezoekje en wordt er een scan uitgevoerd. De opzet is om komend jaar over te gaan op de daadwerkelijke uitvoering van het project. De gemeente Bergeijk heeft zich hiervoor in samenwerking met de Kernraad Riethoven voor aangemeld. Het is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en natuurverenigingen. Het project moet zorgen voor verbetering van het leefgebied van steeds meer verdwijnende diersoorten uit onze woonomgeving. Een groot deel van deze dieren is sterk afhankelijk van erven en het aangrenzende boerenland. Hier vinden ze voedsel en zoeken ze een plek om zich voort te kunnen planten. Doordat boerenerven in de afgelopen decennia steeds ‘netter’ zijn geworden, zijn ze nu minder geschikt voor deze diersoorten. Daar brengt ErvenPlus verandering in. Met het project worden bewoners in het buitengebied, die de natuur een warm hart toedragen, geholpen om hun erf weer toegankelijk te maken voor de diverse diersoorten. Door kosteloos advies aan te bieden en te kijken naar mogelijkheden voor beplanting en het hangen van nestkasten. Wethouder Mathijs Kuijken ging afgelopen vrijdag kijken bij een van eerste deelnemende erven in Riethoven. Hij opende daar op symbolische wijze het project voor Bergeijk. Het project wordt deels door provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergeijk betaald. Hierdoor kunnen deelnemers gratis meedoen. De projectperiode van ErvenPlus loopt tot en met 2021 en in totaal hebben 24 Brabantse gemeenten zich aangemeld. Wie woont op een erf in het buitengebied en geïnteresseerd in gratis streekeigen beplanting en soort beschermende maatregelen kan zich aanmelden via www.brabantslandschap.nl/erfvogels

Onthulling oud-schoolpad
Ook werd afgelopen vrijdag door wethouder Kuijken een nieuw straatnaambordje onthuld in Riethoven. Met het toekennen van de naam ‘Oude Schoolweg’ aan wat wel de verlengde Hennepstraat genoemd werd, blijft een belangrijk stukje Riethovense historie bewaard. Eerder werden hier door de gemeente nieuwe bomen geplant en de berm ingezaaid met een naar historie verwijzend kruidenmengsel.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden