Plaaggeest | Al het nieuws uit de gemeente Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel en Bergeijk


Foto:
Column Chris Swaanen

Plaaggeest

Column van Chris Swaanen

Er gebeurt nu zo weinig om je heen dat inspiratie voor een column best een uitdaging genoemd mag worden. Toch stond er gelukkig een stuk in een regiokatern van ons dagblad dat naadloos aansloot bij het wereldnieuws. Het was een vermakelijk artikel over het boek ´Het Versmade Godshuis´. Dit boek is geschreven door Hugo Leijten naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het Protestants kerkje in Bladel.

In het kort zit het zo: Na de Tachtigjarige oorlog werden de kerken in het Zuiden ingenomen door de Protestanten want Brabant werd een wingewest dat niets te zeggen had. In 1798 besloot Koning Willem I echter dat het gedaan was met de onderdrukking en dat de kerken teruggegeven moesten worden aan de rechtmatige eigenaar. De Katholieken en Protestanten kwamen toen lijnrecht tegenover elkaar te staan: Kerkbanken werden vernield en deurklinken van het gebedshuis werden met stront ingesmeerd. De dominee van Bladel legde het bevel van de Koning naast zich neer. Hij bleef zich met hand en tand verzetten tegen een teruggave van de sleutels aan zijn opvolger van een ander geloof.

De dominee belette jarenlang dat het gebedshuis terugging naar de rechtmatige bezitter.


De dominee behoorde tot een vermogende familie en hij zette zijn netwerk in om aan de macht te blijven. De man wist van geen wijken staat geschreven en zijn strijd leest als een filmscript. Hij keek ook duidelijk neer op zijn Kempische dorpsgenoten ´van het verkeerde geloof´. Na een periode van 20 jaar traineren komt er uiteindelijk een einddatum voor de dominee om de kerk te moeten verlaten. Dit ging niet zonder slag of stoot maar uiteindelijk bouwden de Protestanten hun eigen kerkje en na intern geruzie met de geloofsgenoten uit Hapert, kwam er min of meer een einde aan deze klucht.

Een citaat uit het artikel: ‘De dominee belette jarenlang dat het gebedshuis terugging naar de rechtmatige bezitter. Tegenwoordig zou dat niet meer kunnen'. Nooit te vroeg juichen blijkt weer: De deuren van het Capitool in Washington zijn nu eigenlijk ook met stront besmeurd en de ramen en het meubilair van het parlement van de VS sneuvelden door een agressieve meute van het ene kamp. Eerder stond een paar mijlen verderop de dominee van de vrije wereld zijn tijdelijke huis op te eisen tegen beter weten in. De einddatum van deze koppige vastgoedopeiser komt nu ook in zicht. Na 20 januari zal binnen zijn eigen kamp ook een strijd losbarsten en moeten ze daar de scherven ook weer op gaan rapen.

Zeg nooit dat het hier niet kan gebeuren want overal lopen plaaggeesten rond op zoek naar aandacht en naar eigen glorie. Het is gelukkig aan onszelf om te beletten dat deze plaag ook onze geest gaat bezetten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden