Bergeijks geld en kennis goed ingezet in Burkina Faso | Al het nieuws uit de gemeente Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel en Bergeijk


<p>&nbsp;Gerard en Blanche Slenders- Zoungrana uit Bergeijk.&nbsp;</p>

 Gerard en Blanche Slenders- Zoungrana uit Bergeijk. 

Bergeijks geld en kennis goed ingezet in Burkina Faso

‘We zullen het samen moeten doen’

Door Jan van den Dungen

Gerard en Blanche Slenders-Zoungrana uit Bergeijk hebben onlangs als oprichters en permanente pleitbezorgers van de stichting ‘Kans voor Kansarme kinderen’ in het Afrikaanse Burkina Faso een eremedaille met diploma ontvangen. Deze erkenning van januari dit jaar is afkomstig uit de geboorteplaats van Blanche, Doulougou in de provincie Du Bazega, en is ondertekend door burgemeester Ilboudo van die plaats. De belangrijkste activiteit van KVK is weliswaar de inzet en verbetering van het onderwijs daar, maar is veel meer: een beter klimaat scheppen rondom het opgroeien van het Burkinese kind.

BERGEIJK- Wijsheid brengt later vrijheid voor de jeugd en zeker onafhankelijkheid. Daarom is onderwijs voor kinderen letterlijk van levensbelang. “Onze activiteiten om hier geld voor bijeen te brengen, bestaan uit het tweemaal per jaar inzamelen van gebruikte kleding, huishoudtextiel, schoenen, lakens en overgordijnen”, vertelt Gerard. Deze inzameling gebeurt samen met de Salvadoraanse hulporganisatie. “Met de opbrengst worden kansarme kinderen ondersteund in de schoolkosten”, zegt hij. “Verder verkopen wij zuivere bijenhoning uit Bergeijk bij onder meer bakkerij Van Heeswijk en An Groenten om daarmee fondsen te werven om jonge meiden in Doulougou, die een opleiding willen volgen in de zorg, te ondersteunen. Er wordt ook gebruikt gereedschap vergaard, dat bruikbaar is voor metaalbewerking in de eigen trainingstuin in Doulougou, waarin ook een atelier/werkplaats is gevestigd. Er is een watervoorziening gemaakt voor bevloeiing voor de groenteteelt. In de eigen thuishaven hier klopt de stichting aan bij mogelijke sponsors voor financiële steun. Zo ondersteunt de Jacobushoeve in Vessem geregeld deze stichting evenals het Katholiek Vrouwengilde uit Bergeijk. Geld dat is bestemd voor activiteiten en de inrichting van een trainingsgroentetuin voor vrouwen en kinderen die het onderwijs niet kunnen volgen. Tot slot worden hier gebruikte hoortoestellen verzameld voor een instelling die werkt met kinderen en volwassenen met gehoor- en spraakproblemen.

Zo kocht KvK een perceel grond en gaven zij een groep vrouw daar het gebruiksrecht. “De vrouwen telen daar groenten op en ondersteunen nu de kinderen bij het leren van het hoveniersvak”, zo zegt Blanche. Ook legde men een waterpomp met zonnepanelen aan en deze pomp voorziet in de bevloeiing van de groentetuin Een jonge man, Jean Baptiste, kreeg drie jaar geleden de kans op om kosten van KvK vakonderwijs te volgen in metaalbewerking en lassen. Hij heeft thans de groentetuin van een eigen gemaakte afrastering voorzien. Om de palen van de afrastering in de grond te krijgen maakte hij eerst zelf een palenboor naar voorbeeld van een foto die vanuit Bergeijk naar Burkina werd gestuurd. Dit werd wellicht daar de allereerste palenboor.

Uit de opbrengst hier van de honingverkoop, betaalde KvK de opleiding tot vroedvrouw van Felicité. Ze werkt nu in een ziekenhuis, dat is opgezet voor vluchtelingen in het noorden van het land, waar het zeer onveilig is. “Recentelijk is Félicité met collega’s naar Dori, een ander stadje in het noordoosten van Burkina Faso, gestuurd om een driedaagse cursus te volgen. Deze betrof een cursus huiselijk geweld en seksueel misbruik van vrouwen en jonge meisjes. De bedoeling is dat Félicité met de opgedane kennis kleine centra in de buurt gaat ondersteunen om voorlichting te geven aan de bevolking over genoemde thema’s. Haar reis van Djibo naar Dori was onder begeleiding van een groep soldaten”, zo zegt Blanche.

“We zullen het samen moeten doen, samen omdat we het niet alleen kunnen, samen omdat er mensen zijn die ons en anderen nodig hebben”, besluiten Gerard en Blanche Slenders- Zoungrana. Zie ook website:

www.kvkbf.nl

Doneren

Deze Bergeijkse hulp is een vorm van directe ontwikkelingshulp. Werkelijk elke euro komt daar waar deze thuishoort: in Burkina. Giften en donaties blijven dan ook zeer welkom. De bankrekening Kans voor Kinderen, Burkina Faso luidt rekening: NL82RABO 01063 14750

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden