Water vastgehouden door buffer in Hoogeloon | Al het nieuws uit de gemeente Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel en Bergeijk


<p>Het water wordt vastgehouden op een stuk land aan de Westelbeersedijk in Hoogeloon.&nbsp;</p>

Het water wordt vastgehouden op een stuk land aan de Westelbeersedijk in Hoogeloon. 

(Foto: )

Water vastgehouden door buffer in Hoogeloon

Hoogeloon - De afgelopen weken is er in korte tijd veel regen en sneeuw gevallen. Aan Westelbeersedijk in Hoogeloon staat dit water nu geparkeerd op het land. En dat valt op. Waarom staat dat water daar?

Aan de Westelbeersedijk heeft een agrarisch ondernemer in samenwerking met Waterschap De Dommel een klimaatbuffer aangelegd. Een lage zone van in totaal 40 meter langs de sloot. Hier kan in natte periodes meer water vast worden gehouden en langzaam infiltreren in de bodem.

Klimaatbuffer

Het klimaat verandert en kent steeds meer extremen. Er valt meer regen in een korte tijd maar er zijn ook steeds meer zeer droge periodes. Als het veel regent, moeten we water langer vasthouden (bufferen) waar het valt. Zo zorgen we ervoor dat niet alles tegelijkertijd door de beek hoeft en stroomafwaarts voor problemen zorgt.

Tijdens droogte later kan dit water gebruikt worden

Door het water vast te houden, kan het de grond in zakken en wordt het grondwater in de bodem weer aangevuld. Daar kan natuur en landbouw gebruik van maken in droge periodes.

De klimaatbuffer is ook goed voor de biodiversiteit. Er ontstaat een strook land met meer natuurlijke planten en dieren (insecten).

Herinrichting beekdal Groote Beerze

Deze klimaatbuffer is onderdeel van project ‘Herinrichting Beekdal Groote Beerze’. Waterschap De Dommel werkt hier samen met partijen uit het gebied aan een meer natuurlijk, robuust en klimaatbestendig beekdal.

In maart van dit jaar gaat de schop in de grond. De Dommel gaat dan aan de slag in het gebied tussen Westelbeers en Casteren/Netersel. Om ervoor te zorgen dat het gebied beter water kan opnemen en vasthouden, krijgt de Groote Beerze een natuurlijkere loop, vergelijkbaar met de situatie vóór 1973. De huidige Groote Beerze wordt gedempt. Er wordt een een nieuwe, smallere, ondiepere en meanderende (en daardoor langere) beek gegraven.

Uitvoering werkzaamheden

Deze maatregelen worden niet allemaal tegelijkertijd uitgevoerd. Rondom kwetsbare bosjes en vennen worden komend jaar maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de natuur niet achteruit gaat. Als de werkzaamheden in het voorjaar plaatsvinden, valt dit tegelijk met het broedseizoen. Daarom heeft het Waterschap vooruitlopend hierop ten noorden van de weg Biezengoren en aan de kant van Fons vd Heijdenstraat bomen en struiken al gesnoeid. Zo kunnen ze in het voorjaar aan de slag zonder broedende vogels te storen.

Ook werkt Waterschap De Dommel aan de beleefbaarheid van het gebied. Midden in het gebied laten ze de natuur in de toekomst (nog) meer met rust. Na de uitvoering van het project wordt het daar (in een deel van het jaar) zo nat dat wandelen bijna niet meer mogelijk is. Op andere plekken kunnen wandelaars straks juist wel van de natuur en het water genieten. Zo komen er twee nieuwe wandelbruggen bij, een ruiter- en menpad en een voorde door de beek. Ook worden een half verhard fietspad en een fietsbrug dwars over de Groote Beerze gerealiseerd.

Minder toegankelijk tijdens werkzaamheden

Het gebied is tijdens de uitvoering van werkzaamheden het komende jaar minder toegankelijk. De werkzaamheden in het gebied in combinatie met recreatie kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom worden sommige wandelbruggen en paden tijdelijk afgesloten. Omwonenden en bezoekers aan het gebied worden geïnformeerd.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op www.dommel.nl/grootebeerze.

Waterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken ze aan droge voeten, voldoende en schoon water. Ze dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers. Het Waterschap is een moderne functionele overheid, steeds met oog voor wat de samenleving van ons vraagt. De aanpak is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. Doelen worden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie gerealiseerd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden