<p>Netwerk van mobiliteitshubs in kaart gebracht voor de Kempen</p>

Netwerk van mobiliteitshubs in kaart gebracht voor de Kempen

(Foto: )

De Kempen presenteren voorstel regionaal vervoerssysteem

De Kempen - De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zetten in op een regionaal systeem van overstappunten. Zogenoemde ‘mobiliteitshubs’ moeten zorgen dat we vaker de auto laten staan. Dat staat in het plan om de bereikbaarheid van de Kempen en de Brainportregio te verbeteren. De Kempen moeten zo nog aantrekkelijker worden om in te wonen en vooral ook een goed vestigingsklimaat opleveren voor bedrijven. Dit alles om de leefbaarheid van de Kempen te verbeteren en voorzieningen voor het gebied te behouden.

Een systeem voor verbetering van leefbaarheid en bereikbaarheid

De economische ontwikkeling in onze Brainportregio ligt al 10 jaar boven het landelijk gemiddelde. Fantastisch voor onze economie, maar nadelig voor de steeds toenemende verkeersdrukte. Er staat steeds vaker file op de A67 en randweg A2/N2. En veel sluipverkeer maakt gebruikt van de Kempen om in de stad te komen. Om de Kempen en verschillende omliggende drukke locaties (‘economische hotspots’) goed bereikbaar te houden, werken de Kempengemeenten samen met de rest van de Brainportregio aan duurzame oplossingen. Verbeterd openbaar vervoer en verschillende deelsystemen kunnen hierin goede reisalternatieven bieden voor de auto. “We willen enerzijds de A67 ontlasten en anderzijds de Kempen beter bereikbaar maken met de fiets en het openbaar vervoer,” aldus wethouder Kraaijeveld die als projectbestuurder betrokken is bij deze plannen. Op verschillende strategische plaatsen komen er ook lokale hubs en dorphubs. Hier komen (elektrische) deelfietsen, -scooters en -auto’s te staan en/of rijdt openbaar vervoer. Deze lokale hubs staan vervolgens weer in verbinding met de grotere regionale hub aan de A67. De regionale hub moet een jaarlijkse besparing opleveren van circa 15 miljoen autokilometers zo blijkt uit een eerste verkenning. Hiermee kan de hub een aanzienlijke bijdrage leveren aan CO2-besparing. De plannen worden op het moment nader onderzocht en verder concreet gemaakt. Gemeenten, Provincie Brabant en het Rijk werken samen met het bedrijfsleven om tot een sluitende businesscase en realisatie te komen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden