<p>Ton Dietvorst, Inge Schouten, Daan de Kort, Monique van Zutphen en Monique van Roosmalen bij de bekrachtiging van de samenwerking tussen het Sondervick College en Kringloop de Kempen.</p>

Ton Dietvorst, Inge Schouten, Daan de Kort, Monique van Zutphen en Monique van Roosmalen bij de bekrachtiging van de samenwerking tussen het Sondervick College en Kringloop de Kempen.

(Foto: Theo Wijnands )

Kringloop de Kempen geeft les

De Kempen - Kringloop de Kempen heeft het voornemen om in het nieuwe schooljaar, mits de coronamaatregelen het toelaten, een aantal lessen in duurzaamheid te geven op het Sondervick College aan de Kempen Campus in Veldhoven. Die lessen zullen gaan over milieu, bewustwording en recycling met focus op textiel en techniek.

Eind maart werd deze samenwerking officieel bekrachtigd in aanwezigheid van rector Monique van Roosmalen en techniekdocent Inge Schouten van het Sondervick College. Ook was aanwezig de Veldhovense (oud-)wethouder en oud-leerling Daan de Kort, nog net voordat hij zijn Tweede Kamerlidmaatschap oppakte voor de VVD. Van Kringloop de Kempen waren aanwezig bestuurvoorzitter Monique van Zutphen en bedrijfsleider Ton Dietvorst die de duurzaamheidslessen zal verzorgen.

“Graag willen we de jeugd meenemen in het proces van circulaire economie en de bewustwording daarvan”, aldus Monique van Zutphen.

Ook het kersverse Kamerlid, die als wethouder, onderwijs in zijn portefeuille had, en ambassadeur van het Sondervick Collega is, juicht deze samenwerking toe.

Bij het Sondervick College, dat een Brainport school is, is men ook zeer enthousiast over deze toekomstige duurzaamheidslessen. “We vinden het als school heel belangrijk dat onze leerlingen hun kennis niet alleen opdoen vanuit de schoolboeken en lessen van de docenten, maar ook vanuit de praktijk. Het is een mooi vooruitzicht dat onze leerlingen door mensen uit de kringloop-praktijk bewust worden gemaakt over milieu en recycling”, vertelt Monique van Roosmalen.

Missie Kringloop de Kempen 

Het is de missie van Kringloop de Kempen om werk te doen dat bijdraagt aan het welzijn van mens en milieu. Daarbij wil zij het bewustzijn rond de circulaire economie bevorderen. Daar sluiten de voorgenomen duurzaamheidslessen naadloos op aan.

Kringloop de Kempen heeft vestigingen in Veldhoven, Bergeijk en Waalre en bestaat ruim 20 jaar. Er zijn wekelijks zo’n 180 mensen in de weer om dit kringloopbedrijf te laten draaien. Deze groep bestaat uit: vrijwilligers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en enkele betaalde krachten. Jaarlijks wordt er 872 ton spullen ingezameld, wat ongeveer gelijk staat een vermindering van 872 ton aan CO2-uitstoot. Van al die ingezamelde spullen krijgt 90% een verantwoorde herbestemming.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden