Zeven projectvoorstellen voor de Pielis

Bergeijk - Een jaar geleden is de Pielis aangewezen als gebied voor de ontwikkeling van grootschalige energieopwekking. Vanwege de coronapandemie is de mogelijkheid tot het doen van een projectvoorstel door derden pas opengesteld van september 202 tot maart 2021. Inmiddels zijn zeven projectvoorstellen op het gemeentehuis ontvangen. De raad bepaalde eerder slechts aan één projectvoorstel medewerking te verlenen. Daarom zijn de zeven indieners gevraagd om voor 1 november tot één voorstel te komen. Komen zij er samen niet uit, dat zullen de projectvoorstellen door een deskundigenpanel worden getoetst.

Door Jan van den Dungen

Er komt hierover deze maand een informatiebijeenkomst waarin naast kennismaking tussen de voorstellers van de projecten tecens de rol van de gemeente Bergeijk zal worden toegelicht. Dat gebeurt fysiek of via de livestream. Eind april volgend jaar kunnen de initiatiefnemers hun gezamenlijke voorstel indienen, waarover de gemeenteraad eind december 2022 een besluit zal nemen. Begin 2024 start dan de realisatie van het zonne- en windpark in de meest zuid-westelijke hoek van de gemeente.

Het kan verkeren

In minder dan een mensenleven, zeg maar zo’n 60 jaar kunnen er heel wat inzichten veranderen. Zo gebeurde dat ook met het laatste grote ontginningsgebied in de gemeenten Bergeyk en Luyksgestel ‘de Pielis’ uit de jaren 1960. In handkracht en later met bulldozers werd dit heidegebied ontgonnen om daar nieuwe boerderijen te stichten, waarvoor in de kommen van die dorpen in die tijd steeds minder plaats was. Het kostte wat het wil. Veelal jonge boeren gingen er voortvarend te werk. Kregen er voor het vergaren van hun oogst, tegenslagen te verwerken, vanwege de vroegere heidegronden, die flink moest worden beregend eer er wat wilde groeien. Ook bemesting van de gronden vroeg veel energie, aandacht en geld. Maar men kreeg het voor elkaar. Met vallen en opstaan. En nu, ja nu denkt men aan een andere oogst voor dit gebied, die van zonnepanelen en windmolens.

In 60 jaar kunnen er heel wat inzichten veranderen

Op het kaartje is het gebied zuid-west in de gemeente Bergeijk aangegeven, bekend als de Pielis, Weebosch en Luyksgestel, dat eerder al door de gemeenteraad van Bergeijk werd opengesteld voor wind- en zonne-energie.

Meer berichten