<p>De Martinustoren in Luyksgestel staat een flinke restauratiebeurt te wachten.</p>

De Martinustoren in Luyksgestel staat een flinke restauratiebeurt te wachten.

(Foto: )

Restauratieplannen voor Martinustoren Luyksgestel

Bergeijk - De Martinustoren in Luyksgestel wordt gerestaureerd. Daarvoor heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie van 311.500 euro in het vooruitzicht gesteld, mits de restauratie wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd ERB-bedrijf en de werkzaamheden voor volgend jaar Luyksgestel kermis zijn voltooid.

Door Jan van den Dungen

Uit het fonds groot-onderhoud van de gemeente Bergeijk, komt daarop nog een ruim 138.000 bij waardoor het totaal op 450.000 euro uitkomt, dus bijna een half miljoen euro. Hierbij moet het bedrijf 22.500 euro euro van de aanneemsom bestemmen zijnde 5 % als zogenoemd social-return. In de toren komen extra vloeren en trappen, de elektrotechnische installatie wordt herzien en er komt een verwarming- ventilatiesysteem, zodat de toren een gebruiksfunctie krijgt en zoals gezegd: functioneel- en toeristisch inzetbaar komt voor de gemeenschap als uitkijktoren via de galmgaten en een bijeenkomstfunctie met de daarbij horende sanitaire voorziening.

Al sinds 2011 zet het Rijk haar inkoopkracht in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hen te laten participeren in de samenleving door perspectief te bieden op werk en inkomen. Voor wie dit niet op eigen kracht kan, heeft ook de gemeentelijke overheid de taak ondersteuning te geven om tot de arbeidsmarkt toe te treden. Hiermee wordt de opdrachtnemer, in dit geval dus het bouwbedrijf, met deze sociale ‘winst’ een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Daags voor de behandeling van dit renovatievoorstel trok oud-Luyksgestelnaar Wies van Leeuwen aan de gemeentebel. Wies van Leeuwen bepleitte dat op elk bouwwerk waarvan het metselwerk sinds eeuwen niet ingrijpend is gerestaureerd, ze in zijn ogen erg zuinig op moeten zijn: “Heel veel kerken en torens zijn al zo vaak gerestaureerd, dat het authentieke metsel- en voegwerk vaak zo ingrijpend is vernieuwd, dat het daardoor niet meer oorspronkelijk is en lijkt.” Hij is zijn hele werkzame leven en zelfs al daarvoor bezig met restauraties en projecten op het gebied van cultuurhistorie.

Toren is straks toeristisch en functioneel inzetbaar


Als wetenschappelijk onderzoeker op het terrein van erfgoed en historische bouwkunst, heeft hij zich gespecialiseerd in de architectuur van de middeleeuwen en de negentiende eeuw en de laatste tijd bezig met de problematiek van behoud van leegkomende kerken. Als tiener klopte hij destijds al bij plaatselijke bestuurders aan, om hen te wijzen en te bewegen het historisch erfgoed niet te slopen maar te restaureren.

Pakket

Voor dit bedrag van een half miljoen euro worden het metsel- en voegwerk hersteld, de natuurstenen elementen aan gepakt evenals de bliksembeveiliging en het torenuurwerk. Kozijnen en deuren worden hersteld en opnieuw geschilderd. De leibedekking van de botte torenspits wordt vervangen evenals het pleisterwerk aan de binnenzijde van de toren en de voorzieingen aan de binnenkant.

Meer berichten