Geldautomaten in Eersel ontmanteld

Eersel - De pinbox van Rabobank aan de Nieuwstraat 25 in Eersel is uitgeschakeld. Aan de Nieuwstraat 9 installeert Geldmaat op een later moment een nieuwe pinbox. Wanneer deze nieuwe pinbox wordt geïnstalleerd is helaas nog niet duidelijk. Deze wijziging roept wellicht vragen en onbegrip op over waar men tot die tijd dan nog wel kan pinnen en storten.

Bas Doorn, directeur Dagelijkse Bankzaken Rabobank: “Vooropgesteld, het is natuurlijk vervelend als je geld wilt opnemen en de geldautomaten op een bepaalde locatie zijn afgedekt. Je wilt dan weten wat de aanleiding is en wat de alternatieven zijn.”

Geldmaat

“Op 1 januari 2019 is een mega-operatie in gang gezet, waarbij de automaten in Nederland van Rabobank, ABN AMRO en ING allemaal hetzelfde uiterlijk (geel) en dezelfde naam krijgen: Geldmaat. Met dit netwerk blijft contant geld voor iedereen voldoende beschikbaar en wordt de uiteindelijke dekking fijnmaziger dan voorheen. Geldmaat bepaalt waar de gele automaten uiteindelijk komen te staan. Het uitgangspunt is bereikbaarheid voor iedereen, wat betekent dat binnen een straal van vijf kilometer contant geld opgenomen kan worden. Dat kan voor het ene gebied een uitbreiding betekenen, maar voor een ander gebied een krimp.

Een goede migratie gaat gepaard met een strakke planning en goede communicatie. Helaas moeten we concluderen dat dit voor de migratie in Eersel niet is gelukt. Gezien de oorspronkelijke planning en een aflopende vergunning, is de pinbox van Rabobank aan de Nieuwstraat 25 inmiddels verwijderd. Doordat plaatsing van de nieuwe pinbox van Geldmaat vertraging heeft opgelopen, kunnen Rabobank en Geldmaat geen zorg dragen voor een soepele overgang en zijn de pin- en stortmogelijkheden in Eersel tijdelijk beperkt tot de Geldmaatlocatie in Bruna.”

Alternatieven 

‘De komende periode kan er gepind en gestort worden bij de Geldmaatlocatie in Bruna, Nieuwstraat 10. Deze locatie is alleen tijdens de reguliere openingstijden van Bruna bereikbaar. Op www.locatiewijzer.geldmaat.nl staan alle automaten om te pinnen en te storten, adressen en openingsuren vermeld, evenals de geplande wijzigingen in de komende periode. Deze automaten zijn weliswaar alleen toegankelijk tijdens openingstijden, echter door het toenemende aantal plofkraken die voornamelijk in de nacht plaatsvinden, zijn automaten die niet in winkels staan ook al langere tijd niet meer 24/7 beschikbaar. Bij de plaatsing wordt ook rekening gehouden met visueel en lichamelijk beperkte mensen. Bij automaten van Geldmaat kan je overigens met iedere bankpas terecht, dus je hoeft niet uit te wijken naar een Rabobankautomaat.”

Meer berichten