Van het aardgas af; dat doen we samen!

Reusel-De Mierden - Op dit moment werken 8 lokale organisaties samen aan een plan om de gemeente Reusel-De Mierden aardgasvrij te maken. De weg naar aardgasvrij noemen we de warmtetransitie. Net als iedere andere gemeente in Nederland moet ook deze gemeente vóór eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vaststellen. Deze visie geeft richting aan waar, wanneer en hoe ze de komende jaren van het aardgas af gaan. Samen met HetEnergieBureau wordt op donderdagavond 20 mei van 20.00 tot 21.15 uur een digitale informatieavond verzorgd over de TVW. In november 2021 wordt de TVW namelijk vastgesteld door de gemeenteraad.

Deelnemen aan deze avond? Meld je aan via

www.reuseldemierden.nl/transitievisie-warmte

Je ontvangt enkele dagen vantevoren een e-mail met een link en een instructie.

Meer berichten