Wielercomité Bergeijk cancelt wielerronde

Bergeijk - Het Wielercomité Bergeijk (WCB) heeft helaas moeten besluiten om de klassieke Kermisronde ook dit jaar te moeten annuleren vanwege de organisatorische beperkingen die de huidige Corona-richtlijnen vereisen. Ondanks de inmiddels ingezette versoepelingen acht het WCB het niet verantwoord om de geplande wielerronde van 13 juli, Kermisdinsdag, op veilige wijze voor deelnemers, toeschouwers en sponsors te organiseren. Het parcours van ons jaarlijks wielerfestijn is onlosmakelijk verbonden met de Kermis en Horeca, hetgeen veel sport- en wielerliefhebbers naar het centrum trekt. In juli zullen nog steeds de corona-richtlijnen gelden, weliswaar met versoepelingen, waarmee het WCB zowel veiligheid als gewenst conform en serviceniveau voor wielrenners, sponsors en toeschouwers niet kan garanderen. Juist in deze corona-overgangsfase zal handhaving en toezicht op de richtlijnen een uitdaging worden; juist voor activiteiten die opstarten en waar logischerwijs nu een grote toeloop van publiek wordt verwacht. De KNWU als overkoepelende organisatie legt deze verantwoordelijkheid bij het uitvoerend lokaal comité en gemeente. Het WCB neemt deze verantwoordelijkheid door dit jaar de wielerronde met omschreven risico’s helaas niet te organiseren. Nadrukkelijk meewegend argument hierbij is het feit dat de wielerronde qua financiën volledig afhankelijk is van vele sponsors. In een voor het bedrijfsleven nu moeilijke periode, komend uit deze crisis, wil het WCB zich solidair opstellen en dus nu ook geen verzoek doen op sponsorbudgetten. Het WCB zal zich met veel energie richten op een volgende editie.

Meer berichten