Logo weekbladdekempenaer.nl


Gerardus Weebosch traditie

WEEBOSCH - Voor heel veel Brabantse mensen is het een kostbare traditie om samen in oktober naar de Weebosch ter bedevaart te gaan om er hun zorgen en problemen aan de heilige Gerardus voor te leggen. Vanaf zondag 15 oktober worden weer veel pelgrims verwacht. Op de zondagen 15 en 22 oktober zijn er in de kerk H. Missen om 8.30 en 9.30 uur (parochiekoor) en om 10.30 uur. Er is een lofviering om 14.00 uur.

Op 15 oktober wordt om 11.00 uur een openluchtmis opgedragen in het processiepark. Deze dienst wordt opgeluisterd door het Gilde van het H. Sacrament, het Jorisgilde uit Bergeijk en het Martinusgilde uit Luyksgestel. De zang is van Jubilate Deo uit Bergeijk 't Hof. Ook is traditioneel al voor de 84e keer een afvaardiging van de ruiters uit Oirschot aanwezig. Gedurende de hele week zullen bedevaartgroepen uit De Kempen en omgeving naar de Weebosch komen. Door de week zijn er H. Missen op maandag 16 oktober (feest van Sint Gerardus) om 9.30 en om 11.00 uur en om 14.00 uur is er een lof. Dinsdag om 9.30 en om 14.00 uur en op woensdag om 9.30 en 11.00 uur. Op donderdag en vrijdag om 11.00 uur. Om 14.00 uur is er vrijdag ook een lofviering. Zaterdag om 16.00 uur is er een Kinderzegen.

Hoogtepunt en tevens het slot van de Gerardusweek is de Kempische Ruiterbedevaart, die op zondag 22 oktober al voor de 66e keer plaatsvindt. Veel ruiters en amazones met hun paarden en vele mensen met hun koetsen en rijtuigen wonen in het processiepark de openluchtmis bij. Celebrant in deze dienst is bisschop Mgr. Gerard de Korte. De dienst wordt opgeluisterd door Medium uit Hapert. Na de mis is er een zegening van ruiters en paarden.

Meer berichten


Shopbox