De werkzaamheden worden uitgevoerd op de Fressevenweg en de Bergeijksedijk. Foto: Jan van den Dungen
De werkzaamheden worden uitgevoerd op de Fressevenweg en de Bergeijksedijk. Foto: Jan van den Dungen (Foto: Jan van den Dungen)

Doorgangsroute Bergeijk tijdelijk op de schop

De doorgangsroute vanaf de Luikerweg (N69) in Valkenswaard en de aansluiting op de N397 in Bergeijk, de Fressevenweg tot aan de kruising met het Eykereind gaat een week lang op de schop.

Bergeijk - De weg wordt maandag 22 januari tot en met zaterdag 27 januari afgesloten voor alle verkeer. Vooral de internationale dagelijkse pendelaars zullen hierbij het meest vertraging ondervinden in de ochtend- en avondpassage.

Werkzaamheden

De gemeenten Valkenswaard en Bergeijk gaan in deze periode werkzaamheden uitvoeren op de Fressevenweg in Bergeijk en de Bergeijksedijk in Valkenswaard. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden en bermonderhoud in Bergeijk en het opknappen van de bermen in Valkenswaard. In verband met de benodigde werkruimte is het noodzakelijk de gehele weg af te sluiten. Het doorgaande verkeer wordt door middel van bebording omgeleid via de N69 en N397. Het fietspad blijft wel open voor fietsverkeer.

Door de werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren wordt de overlast beperkt voor de omgeving en gebruikers. Indien de weersomstandigheden het niet toelaten bestaat de kans dat de werkzaamheden tot nadere order worden uitgesteld.

Meer berichten