Foto: Thijs van der Zanden
Kempenaer 35 jaar geleden

De Kempenaer 35 jaar geleden

Nederlandse kampioenschap Libre klein biljart te Steensel

Door Thijs van der Zanden

Steensel – 16 januari 1983. Onder grote belangstelling uit het hele land zijn in café-zaal De Schuur in Steensel de Nederlandse kampioenschappen overgangsklasse klein biljart gehouden. Het zag er lange tijd naar uit dat G. van Beek uit Amersfoort de winnaar zou worden. Hij had een perfecte start maar naargelang het toernooi vorderde werd de spanning hem te machtig. Ofschoon J. Bock uit Wylre het beste spel bracht was het toch G. Nooteboom uit Heemskerk die het kampioenschap in de wacht sleepte met een gemiddelde van 36 caramboles. Biljartvereniging 'De Schuur' mocht terugzien op een zeer geslaagd kampioenschap. De prijsuitreiking werd verricht door bondsofficial en voorzitter van de Nederlandse biljartbond van het gewest Brabant-Zeeland- Limburg, G. van den Branden uit Bladel die voor iedereen nog een persoonlijk woord had.

Wat gebeurde er die week nog meer

- In de Herd te Bladel werd het grootste solistenconcours van Nederland gehouden. Het stond in het teken van het 140-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie L'Union.

- Reusel Sport wilde bij voldoende belangstelling in Reusel met meisjesvoetbal starten. Er werd bij vermeld dat de meisjes dezelfde rechten en plichten kregen als de jongens.

- In gemeenschapshuis de Kei meldde burgemeester Walboomers aan een groep genodigde ouderen dat er binnen een niet al te lange tijd een verzorgingshuis in Reusel zou komen.

Meer berichten