vlnr: mvr. Burgmans, Jan Burgmans, dir. Bruns, wethouder Thomas van Hulsel, Jacques Mandigers en Ann van der Sande
vlnr: mvr. Burgmans, Jan Burgmans, dir. Bruns, wethouder Thomas van Hulsel, Jacques Mandigers en Ann van der Sande (Foto: Jan van den Dungen)

Herinnering in het Ploegpark

Ze zijn Piet Blijenburg in Bergeijk nog lang niet vergeten, ook al is hij al ruim een halve eeuw dood. En om de gemeenschap nog in lengte van jaren aan hem te herinneren heeft men sinds vrijdag officieel haar eigen 'Piet Blijenburgpad' in het Ploegpark.

Bergeijk - Oud-werkneemster Ann van der Sande en Heemkundekring bestuurslid Jacques Mandigers kwamen beiden bij de herontwikkeling van De Ploeg en het park in 2016 tot de conclusie dat de naam van de oprichter van weverij De Ploeg, hier nog ontbrak. Er werden contacten gelegd met de gemeente en de firma Bruns. De heer Piet Blijenburg was namelijk de belangrijkste man, die met zijn weverij De Ploeg, Bergeijk nationaal en internationaal op de kaart heeft gezet, door de herkenbaarheid van Ploegstoffen, een zorgvuldige collectie van hoge kwaliteit en door het aantrekken van (in)ternationale ontwerpers. Ann van der Sande vertelt: "Piet Blijenburg was oprichter en directeur van weverij de Ploeg gedurende veertig jaar: van 1923 – 1962. Zonder Piet Blijenburg zou De Ploeg nooit zo toonaangevend zijn geweest. Dan had Gerrit Rietveld geen opdracht gekregen voor deze prachtige fabriek en was Mien Ruys ook niet benaderd voor het park. Natuurlijk deed Blijenburg dit niet alleen, maar hij was wel de inspirator, een goed koopman en niet te vergeten een sociaal mens voor zijn, destijds circa 300, werknemers. Een modelbedrijf, waar de productie op de meest efficiënte wijze werd ontwikkeld, maar waar ook aan de werker van het bedrijf als menselijke factor aandacht moest worden besteed. Ook had Piet destijds al een zwak voor het gemeenschapswerk in Bergeijk. Piet was een bindende figuur en een begenadigd spreker. Als je een toespraak van hem hoorde, kon je daar een paar maanden mee vooruit". Eén van de overige sprekers was een kleinzoon van Blijenburg, Thijs Achterberg. Moeder zelf liet zich verontschuldigen vanwege haar broze gezondheid. Hij schetste uit de losse pols zijn Opa op enkele kenmerken. 's Morgens in alle vroegte trok Piet Blijenburg zijn overjas aan over zijn pyjama en ging op klompen met een prikstok het park door om papier en ander zwerfafval te verwijderen. Orde en netheid was zijn devies. Met de vooruitstrevendheid van Piet Blijenburg, konden zijn broers opa dikwijls in stelling brengen ten overstaan van de ouders. In 1916 werd koopman Piet Blijenburg als pacifist en antimilitarist voor de Haagse Rechtbank tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens dienstweigering. Na de straf te hebben uitgezeten, zei hij onomwonden anders nooit in de gelegenheid te zijn geweest om de werken van Goethe te lezen als ook de Bijbel.

Meer berichten