Theo van Gerven is 40 jaar lid bij het gilde. Piet Michiels en Harrie van de Pas maar liefst 60 jaar.
Theo van Gerven is 40 jaar lid bij het gilde. Piet Michiels en Harrie van de Pas maar liefst 60 jaar.

Hulde voor drie Sint Brigida-toppers

Exact zestig jaar geleden werd het slapende gilde Sint Brigida uit Netersel heropgericht. In de gildewereld is 60 jaar niet lang. Maar het was bekent dat er al enkele eeuwen eerder een gilde in Netersel was geweest.

Netersel - Op de eerste zaterdag van februari houdt Sint Brigida altijd zijn herdenkings- en teerdag. Ook dit jaar werd er zoals gebruikelijk om 19 uur begonnen met een heilige mis. Na de H. Mis vertrokken ze naar hun mooie gildegebouw 'De Smelbocht' in de Muilen. De avond werd voorgezet met als hoogtepunt de huldiging van 2 gildebroeders die vanaf de heroprichting van het gilde lid zijn. Dat zijn Piet Michiels en Harrie van de Pas. Naast deze twee was het Theo van Gerven die eveneens gehuldigd werd voor zijn 40 jarig lidmaatschap.

Theo is een verdienstelijke kruisboogschutter en won hiermee diverse prijzen . Hij werd twee achtereenvolgende periodes van 3 jaar koning. Hij won toen op de eigen gildedag van Sint Brigida ook een koningskruis. Sinds 2 jaar zit hij in de overheid . ook is hij al 15 jaar tamboer en zit hij al vele jaren in de schietcommissie. Voor dit alles kreeg hij van de kringvoorzitter een kringonderscheiding en zijn vrouw Riek van Frans Waalen namens het gilde een bos bloemen.

Piet Michiels en Harrie van de Pas hebben in die 60 jaar hun sporen duidelijk verdiend bij het gilde aldus hoofdman Frans Waalen. Piet heeft vele jaren in de schietcommissie gezeten. Ook heeft hij vele jaren met de kruisboog geschoten met als een van de hoogtepunten kampioen bij een gilde evenement in Bladel. Bij vele gildeactiviteiten is hij aanwezig. Hij heeft ook lange tijd meegewerkt aan het onderhoud van het gildeterrein. Voor zijn trouw aan het gilde kreeg hij een oorkonde van kringvoorzitter Bert van der Staak, waar Piet bijzonder blij mee bleek te zijn. Van zijn eigen gilde kreeg hij een prachtig zilveren dienblad met inscriptie en een bos bloemen.

Harrie is de nestor van het gilde maar met zijn 89 jaar nog ongelofelijk fit. Hij heeft 43 jaar in de overheid gezeten, waarvan meer dan 30 jaar vaandrig. Als vaandrig was hij altijd aanwezig waar dat van hem verlangt werd. Ook heeft hij 24 jaar in de schietcommissie gezeten. Als kruisboogschutter kent bijna iedereen Harrie. Vele prijzen heeft hij er mee gewonnen. En nog regelmatig schiet hij zijn serie vol. Ook heeft hij vele uren gewerkt op het gildeterrein. Voor al deze activiteiten en trouw aan het gilde kreeg hij van de kringvoorzitter ook een kringoorkonde en van zijn eigen gilde ook een zilveren dienblad met inscriptie en een bos bloemen.

Meer berichten