v.l.n.r. Peter Overeem, coördinator Jeugdcultuurfonds Brabant,  Caspar van Hoek, wethouder Oirschot,  René Coppens, directievoorzitter van Rabobank De Kempen, Peter van de Noort, wethouder Reusel-De Mierden en Machteld Rijsdorp, voorzitter Jeugdsport
v.l.n.r. Peter Overeem, coördinator Jeugdcultuurfonds Brabant, Caspar van Hoek, wethouder Oirschot, René Coppens, directievoorzitter van Rabobank De Kempen, Peter van de Noort, wethouder Reusel-De Mierden en Machteld Rijsdorp, voorzitter Jeugdsport (Foto: M54 Beeldcreaties)

Kempengemeenten voor kinderen

Dansen, muziek maken of toneel spelen, voetballen, tennissen of judoën. Ook voor kinderen uit gezinnen met een krappe portemonnee moet dat mogelijk zijn. Daarom hebben De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden zich aangesloten bij het Brabantse Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

De Kempen - Donderdag 1 maart ontvingen zij van de Rabobank Foundation een royale startdonatie van in totaal 25.000 euro. De vijf gemeenten hebben voor de jaren 2018 tot en met 2021 250.000 euro vrij gemaakt om alle kinderen een kans te geven om zich te ontplooien door sport en/of cultuur: jaarlijks 7.500 euro voor sport en 5.000 euro voor cultuur. Provincie Noord-Brabant doneerde daar bovenop een startbijdrage van 25.000 euro voor het Jeugdcultuurfonds. De cheques van de Rabobank Foundation met de donaties voor de Brabantse jeugdfondsen werden overhandigd door René Coppens, directievoorzitter van Rabobank De Kempen. Namens de wethouders van de vijf gemeenten dankte Peter van de Noort, wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Zorg en Jeugdbeleid van Reusel-De Mierden: “De Kempengemeenten hebben afgelopen jaren 40% van de totale doelgroep geholpen met een financiële bijdrage om deel te kunnen nemen aan zaken zoals sport, cultuur en school-gerelateerde activiteiten. Er zijn dus veel kinderen die we tot nu toe nog niet hebben bereikt. Vanaf 1 januari 2018 geldt daarom een nieuw minimabeleid. Een doel is om in 2022 alle kinderen uit de Kempengemeenten mee te laten doen, zodat er hier geen kinderen zijn die vanwege de financiële situatie op sociaal gebied uitgesloten worden. Resultaat van het nieuwe beleid is onder andere een samenwerking met Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.” In Nederland leven ruim 420.000 kinderen in armoede. Ook in De Kempengemeenten groeien kinderen van 4 tot en met 17 jaar op in gezinnen die vaak te weinig geld hebben voor lessen of attributen. Per cursusjaar kan voor kinderen en jongeren die willen sporten de contributie worden betaald en voor hen die aan kunst en cultuur willen doen is een bedrag van 450 euro beschikbaar. Voor kinderen in Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden kan een aanvraag worden ingediend via Stichting Leergeld Veldhoven De Kempen (leergeldveldhovendekempen.nl) en voor kinderen uit Oirschot via Stichting Leergeld Best|Oirschot|Son en Breugel (leergeld.nl/best). Meer informatie over Jeugdsportfonds Brabant: www.jeugdsportfonds.nl; voor meer informatie over Jeugdcultuurfonds Brabant: www.jeugdcultuurfonds.nl.

Meer berichten