De N284. Foto: Jan Wijten
De N284. Foto: Jan Wijten (Foto: Jan Wijten)

Ingrijpende herinrichting N284 aangekondigd

De gemeente Reusel-De Mierden publiceerde afgelopen week op haar website een informatiebrief.

Reusel/Hapert - Hierin wordt aangekondigd dat de provinciale weg N284, tussen de aansluiting op de A67 in Hapert en de rotonde bij Reusel, een herinrichting gaat krijgen, passend bij de nieuwste mobiliteitsbehoeften. De kosten worden geraamd op 42 miljoen euro (exclusief BTW prijspeil 2016). De verwachting is dat de hele mega-operatie in 2026 zal zijn afgerond.

Eerst zal de gezamenlijke samenwerking van Provincie, gemeente Bladel en Reusel-De Mierden op 15 maart worden bekrachtigd door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de drie portefeuillehouders.

Gezamenlijke aanpak

Er komt een document 'Gezamenlijke aanpak N284' dat na de start een visie en inrichtingsbeeld van het project gaat geven. Na het op- en vaststellen van een inrichtingsvisie door beiden gemeenten is het streven om in 2020 daadwerkelijk te kunnen starten 'buiten op straat'. De kostenverdeling wordt: Provincie 37,8 miljoen euro, Bladel 3,8 miljoen euro en Reusel-De Mierden 420.000 euro. (exclusief voorbereidingskosten)

Oplossingen
voor knelpunten

In de publicatie is ook uitgebreid te lezen dat uit onderzoeken is gebleken dat de verkeersafwikkeling en doorstroming van deze belangrijke verbindingsweg in de Kempen sterk te wensen over laat voor auto, fiets en openbaar vervoer.
Het megaproject zal gaan voorzien in oplossingen voor de benoemde knelpunten van de N284 met onder andere een -'betere doorstroming autoverkeer, -verbetering doorstroming en kwaliteit openbaar vervoer, -voorziening landbouwverkeer en snellere fietsverbinding met aanleg fietstunnels om oversteekbaarheid te bevorderen.' Na realisering zal de bereikbaarheid vanuit de regio met onder andere het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) en de bedrijventerreinen de Sleutel in Bladel en Kleine Hoeven in Reusel sterk zijn verbeterd alsmede de leefbaarheid in deze Kempengemeenten.

Overigens zal de gemeente Bladel namens alle partijen tot en met de vaststelling van de visie penvoerder zijn van dit project.

Meer berichten