Pieter Bax poseert met de trofee 'Ondernemer van het jaar 2017' voor een van zijn 'lichtstraten' in zijn nieuwe bedrijfspand aan de Leemskuilen in Westerhoven. 
Pieter Bax poseert met de trofee 'Ondernemer van het jaar 2017' voor een van zijn 'lichtstraten' in zijn nieuwe bedrijfspand aan de Leemskuilen in Westerhoven. 

Niet 'ik' of 'jij', maar 'wij'

Pieter Bax (50) uit Bergeijk, eigenaar van onder meer Luxlight Lichtstraten in Westerhoven, is onlangs in een overvolle Kattendans verkozen tot ondernemer van het jaar 2017 binnen de gemeente Bergeijk.

Bergeijk - De jury kent hem deze onderscheiding toe vanwege zijn unieke kijk op coöperatief ondernemen. Bax is steeds gefocust op vernieuwing samen met zijn 35 medewerkers, met voor ieder de menselijke maat voorop. Iedereen in zijn bedrijf is even belangrijk. "Door een steeds verder terugtredende overheid en het wegvallen van instituten als bijvoorbeeld de kerk, wordt de werkomgeving steeds belangrijker voor het welzijn van mensen en als maatschappelijk vangnet," zo verzekert Pieter. Niet enkel als werkgever maar ook als dorpsbewoner heeft Bax bijzonder veel aandacht voor de gemeenschap; eerst in Westerhoven zelf, met de oprichting van Wij Westerhoven en waarvan Wij Werken samen met Kempenplus wordt uitgerold over de hele gemeente Bergeijk. Het project is bestemd voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, die al een poos aan de zijlijn staan. "In Wij Westerhoven doen wij als bestuur zelf niets", zo zegt hij lachend. "Wij maken alleen andere mensen enthousiast, die op taakvelden als wonen, werken, jeugd, de zorg of ouder wordende mens, binnen de Westerhovense gemeenschap in werkgroepjes zelf aan de slag gaan." Op vele fronten werkt deze aanpak en van Pieter Bax met zijn team mag je de komende jaren nog veel meer verwachten. "Beschouw de plaatselijke gemeenschap als één grote voetbalvereniging, "zegt Pieter Bax. "Samen de schouders eronder voor de club. Iedereen doet mee, niemand aan de zijlijn. Als we winnen, dan winnen we samen en bij verlies, delen we dat eveneens met elkaar." Tijdens zijn jongste studie van de Universiteit van Tilburg, waarbij hij zijn Master of Science behaalde, was Bax geïnspireerd door de Coöperatieve gedachte in het Baskische Mondragon, Bij ontstaan 4.000 zielen groot en met in het begin 900 werklozen. Een persoonlijk bezoek versterkte zijn visie in het gehanteerde concept. Mondragon staat wereldwijd bekend als het succesvolste voorbeeld van coöperatief werken. Een opvallend cluster vormen de acht coöperaties die actief zijn in onderwijs en de veertien die zich toeleggen op onderzoek en ontwikkeling. Er leeft een bijna ingebakken ondernemerschap. Voeg daarbij harde werkers, slimme koppen en een grote solidariteit- en gemeenschapszin en je krijgt een stevige basis voor duurzame werkgelegenheid, welvaart en welzijn. Het vormde voor Pieter een bron van inspiratie om zijn ondernemerschap anders aan te pakken.

Meer berichten