vakleerkracht Frank Bullens met het ontvangen vignet.
vakleerkracht Frank Bullens met het ontvangen vignet.

Groote Aard bewijst zich als 'Gezonde school'

Wethouder Ria van der Hamsvoord van de gemeente Eersel overhandigde donderdag 29 maart het vignet 'Gezonde School' aan De Groote Aard.

Eersel - Dit gebeurde tijdens een feestelijke gymles in de eigen sportzaal van de school. De GGD Zuid Oost Brabant onderstreepte de mijlpaal met vers fruit en flesjes water.

Gezonde school

Het vignet 'Gezonde School' is een landelijke erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Dit is belangrijk omdat een gezonde leefstijl en een goede gezondheid bijdragen aan betere schoolprestaties en minder schooluitval. Scholen kunnen het vignet behalen voor acht verschillende thema's. De Groote Aard heeft het vignet behaald voor het thema 'Bewegen en Sport'.

Groote Aard

De Groote Aard is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Zij verdient het vignet 'Gezonde School' omdat zij op school extra aandacht besteedt aan sport en bewegen. Zo staat het beweegprogramma 'Beweegwijs' al een aantal jaren in het onderwijsprogramma. Met Beweegwijs krijgen leerlingen naast gymlessen tijdens de pauzes en na schooltijd ook beweegspelletjes afgestemd op hun niveau. Hierdoor bewegen de leerlingen op school 85 minuten extra per week. Omdat leerlingen bewegen op hun eigen niveau, krijgen ze er ook meer plezier in. De school zorgt er verder voor dat de leerlingen zoveel mogelijk te voet en op de fiets doen, zo lopen zij bijvoorbeeld naar het zwembad.

Sporten

Omdat niet alle leerlingen deel kunnen nemen aan een reguliere sportvereniging of sportschool is er speciaal aandacht voor sporten na schooltijd. Leerlingen krijgen de de mogelijkheid om twee keer per week na school te komen sporten. Deze lessen worden gegeven door een combinatiefunctionaris van de gemeente Eersel.

Special Heroes

Om het sporten voor de eigen leerlingen laagdrempelig te maken werkt De Groote Aard ook samen met Special Heroes. Dit sportstimuleringsprogramma voor het speciaal onderwijs legt contact met clubs/verenigingen in de regio met als doel om de leerlingen kennis te laten maken met diverse sporten.

Meer berichten