Hans v Limpt(l) en Peter Roest willen podium behouden met kunststofbaan in Reusel. Foto: Jan Wijten
Hans v Limpt(l) en Peter Roest willen podium behouden met kunststofbaan in Reusel. Foto: Jan Wijten (Foto: Jan Wijten )

AVR'69 wil multifunctioneel sporten

Atletiekvereniging AVR '69 uit Reusel moet, om officiële wedstrijden te mogen organiseren, haar grasbaan accommodatie gaan ombouwen naar een kunststofbaan. Hiervoor hebben ze een rapport aangeboden aan de gemeente om de 'totaal-atletiek' ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden maar ook nieuwe doelgroepen hiervan gebruik te kunnen laten maken.

Reusel - In een bedrijvig clubhuis vertellen vice-voorzitter Hans van Limpt en Peter Roest, van de werkgroep atletiekaccommodatie, over de ambitie van AVR '69.

AVR '69 is een unieke vereniging in de regio door de 'totaal-atletiek' die aangeboden wordt aan haar leden op een grasbaan accommodatie. Ze biedt haar ruim 350 leden niet alleen de loopnummers aan maar ook bijvoorbeeld het kogelstoten, discuswerpen en verspringen die in de regio nog maar beperkt beschikbaar zijn,. Door aangescherpte regels vanuit het NOC NSF mogen verenigingen alleen nog maar wedstrijden organiseren op kunststofbanen. Ook diverse voorzieningen op de grasbaan van AVR voldeden niet meer aan de eisen in het kader van veiligheid. Zo moet de mat bij het hoogspringen groter worden en zal de zandbak bij het verspringen aanpassing behoeven.

Het bestuur heeft tijdens vele vergaderingen zijn ambities vertaald naar een duidelijke beleidsvisie. "Een multifunctionele accommodatie waar alle mogelijke sporters gebruik van kunnen maken is zeker een 'must'", aldus van Limpt, "Denk bijvoorbeeld eens aan gymnastieklessen voor basisscholen maar ook het aangepast sporten als het 'wheelen' , ook wel het rolstoelracen genoemd", vult Roest aan. "Maar voordat we tot deze conclusie kwamen hebben we eens goed rondgekeken. Inderdaad de grasbaan-verenigingen zijn er nog maar een handje vol van en niet alleen grotere gemeenten blijken de stap te kunnen maken naar een kunststofaccommodatie. Als voorbeeld noemen we Baarle Nassau, een dorp dat ook de upgrade naar kunststof heeft gemaakt en nu het ledenaantal heeft zien verdubbelen. Dat was mede de 'trigger' om ook in Reusel door te pakken. Ondanks dat we als Reusel in een verre uithoek zitten, zien we veel mogelijkheden. We hebben ook al zaken aangepakt door de samenwerking met ARAC (Arendonk) te zoeken. We proberen op elkaars wedstrijden aanwezig te zijn en organiseren zelfs al gezamenlijke wedstrijden zoals afgelopen zaterdag bijvoorbeeld de Imants Grensloop."

Het rapport is enkele weken geleden door de voorzitter, Ben Lathouwers, aangeboden aan wethouder Van de Noort die positief was en zeker hier in wil meedenken. Een langetermijninvestering waar uiteindelijk de gemeenteraad zijn fiat aan moet geven om nog meer 'samen te doen'.

Meer berichten