Tijdens de bijeenkomst in de Sint Jan Geboortekerk in Duizel wordt stilgestaan bij allen die in verzet gekomen zijn
Tijdens de bijeenkomst in de Sint Jan Geboortekerk in Duizel wordt stilgestaan bij allen die in verzet gekomen zijn

2018: het jaar van verzet

Op 4 mei herdenken we in Nederland allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Dit jaar zal er tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking in de Gemeente Eersel ook aandacht zijn voor de herdenking van de militaire acties die hebben plaatsgevonden in Nederlands-Indië.

Duizel - 2018: Jaar van Verzet. Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen en verhalen van verzetsstrijders kunnen ons helpen reflecteren op en leren omgaan met de vraagstukken van nu. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtstaat buiten werking gesteld. Verreweg de meeste mensen probeerden zoveel mogelijk door te gaan met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet. Kwam op voor anderen. Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid. Waarom ging men in verzet? Voor welke keuzes kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten van anderen?

Stille tocht

Tijdens de bijeenkomst in de Sint Jan Geboortekerk in Duizel wordt stilgestaan bij allen die in verzet gekomen zijn. Diverse sprekers, verenigingen en Basisschool St. Jan werken mee om een gedenkwaardige viering te organiseren met verhalen, gedichten en muziek. De samenkomst in de kerk wordt vervolgd door een stille tocht naar de kapel aan de Groenstraat. De plechtigheid bij het kapel bestaat achtereenvolgens uit de kranslegging, The Last Post, twee minuten stilte om 20.00 uur, het Wilhelmus en een toespraak door waarnemend burgemeester de heer Joseph Vos.

Na afloop wordt er koffie/thee aangeboden in gemeenschapshuis De Smis, Smitseind 38 te Duizel.

Praktische informatie

Het Gemeentebestuur en de Stichting 4-5 Mei Herdenking heten u welkom op vrijdag 4 mei om 18.45 uur in de Sint Jan Geboortekerk, Smitseind 38 te Duizel.

Meer berichten