Voor elk oorlogsslachtoffer wordt een roos gelegd bij het herdenkingsmonument in Reusel (foto archief 2017 Jan Wijten)
Voor elk oorlogsslachtoffer wordt een roos gelegd bij het herdenkingsmonument in Reusel (foto archief 2017 Jan Wijten) (Foto: Jan Wijten )

22 burgerslachtoffers uit Reusel-De Mierden herdenken

Op vrijdagavond 4 mei vindt in Reusel weer de traditionele jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Het is dan de vooravond van de dag dat ons land 73 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse overheersing. Om 19.45 uur begint het programma op het Kerkplein bij het monument voor de gevallenen.

Reusel - Dit jaar zal de herdenking worden geopend met een vendelhulde van het St. Jorisgilde uit Reusel. Het geheel van de bewegingen tijdens het vendelen wordt ook wel het vendelgebed genoemd.

Waarnemend burgemeester Jetty Eugster zal samen met een veteraan een krans leggen bij het monument voor de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door het noemen van de namen en het leggen van bloemen worden de 22 burgerslachtoffers uit de gemeente Reusel-de Mierden herdacht.

De herdenking zal muzikaal worden opgeluisterd door de Kempische volksmuziekgroep Feston, een groepje muzikale vrienden onder leiding van Nico Daniëls. Enkele instrumenten waarvan deze groep gebruik maakt, zijn kenmerkend voor deze muziek zoals de viool, de doedelzak, de accordeon en de mandoline.

Wilma van Laarhoven-van Veldhoven was 8 jaar oud, toen zij zat ondergedoken in de kelder van haar ouderlijk huis. Zij verbleef daar samen met haar familie en nog 3 andere gezinnen. Haar vader Walter van Veldhoven heeft destijds zijn belevenissen in een dagboek opgetekend. Wilma zal tijdens de herdenking een stukje uit dat dagboek voorlezen. Om klokslag 20.00 uur wordt 2 minuten stilte gehouden en zal het Wilhelmus worden gespeeld door harmonie Sirena uit Hooge Mierde.

Daarna worden op het kerkhof onder de klanken van de Last Post, door leden van het St. Jorisgilde en de kinderen bloemen gelegd bij de 7 graven van de Britse militairen, die in Reusel op het kerkhof hun laatste rustplaats hebben gekregen. Als thema is dit jaar gekozen: het verzet. Elke school maakt een poster rond dit thema en deze zullen op 4 mei tijdens de herdenking op de graven van de 7 Engelse soldaten worden gelegd.

Tevens is dan de officiële overdracht van het originele dagboek van Walter van Veldhoven. In goed overleg heeft de familie van Veldhoven besloten om het dagboek in eigendom over te dragen aan de Heemkunde Werkgroep Reusel, die het op haar beurt in bruikleen afstaat aan het oorlogsmuseum ’de Bewogen Jaren’ in Hooge-Mierde, waar het een mooi plaatsje zal krijgen. Op die manier blijft het dagboek ook voor het nageslacht bewaard en kunnen de bezoekers van het museum kennis maken met een persoonlijk stukje oorlogsgeschiedenis van Reusel.

Meer berichten