Foto: Thijs van der Zanden
Kempenaer 35 jaar geleden

De Kempenaer 35 jaar geleden

Mariakapel aan markt Eersel

Door Thijs van der Zanden

Eersel – 12 Mei 1983. Tijdens een inspectie van de kapel was ontdekt dat enkele balken van de dakconstructie zodanig verzwakt waren dat voor instorting moest worden gevreesd. Bij de restauratie in 1957 werd aangenomen dat die balken nog wel 50 jaar mee zouden kunnen, men had toen echter de aangerichte schade vanwege het toenemend verkeer niet voorzien. Ook elders in het gebouw konden herstelwerkzaamheden niet langer worden uitgesteld. Er werd opgeroepen geld te storten om de historische Mariakapel te redden.

Na eerder lange tijd dienst te hebben gedaan als raadhuis kon in 1957 pastoor Aelen, ter gelegenheid van zijn 40-jarige priesterjubileum, de kapel voor 1 gulden in ontvangst nemen. Het oorspronkelijke Mariabeeldje was verloren gegaan maar men vond weer een geschikt antiek barok beeldje bij een begijntje in het Belgische Lier. De restauratie in 1957 was mede door een bijdrage van 15.000 gulden van de inwoners betaald. Op die inwoners werd dus in 1983 weer een beroep op gedaan!

Wat gebeurde er die week nog meer

- Meer dan tienduizend bezoekers bezochten de Gezinsbeurs Kempenland, gehouden in het Tenniscentrum van Eersel. Het was zowel voor de bezoekers als voor de ondernemers een grandioos succes.

- Het St Jorisgilde Reusel organiseerde met de Parochie een fietstocht ten bate van de Reuselse missionarissen, onder de naam Fietstemee. Heel Reusel stapte op de fiets om gesponsorde kilometers te maken.

- De bejaarde biljarters uit de Kempen vierden het derde lustrum in de Vrachtkar te Reusel. Met hun partners, totaal 500 mannen en vrouwen, hadden ze een gezellige middag, afgesloten met een diner.

Meer berichten