Deze foto werd genomen destijds voor het gemeentehuis van Luyksgestel met burgemeester Hans Dittner tijdens de herstart van het Pinksterbloemzingen.
Deze foto werd genomen destijds voor het gemeentehuis van Luyksgestel met burgemeester Hans Dittner tijdens de herstart van het Pinksterbloemzingen.

Oude traditie wordt in ere gehouden

Pinksterzaterdag worden de straten in het dorp feestelijk bevolkt door de meisjes van de plaatselijke basisschool: de Pinksterbloem trekt dan al zingend en strooiend door de straten van Luyksgestel. Meisjes van Luyksgestel kiezen hun mooiste schoolmeisje en versieren haar met bloemen en bloemkransen tot een Pinksterbruid.

LUYKSGESTEL - De Luyksgestelse meisjes houden sinds 1987 weer de Pinksterbloem in ere, nadat hun grootmoeders dit jaarlijkse gebruik in de vooroorlogse jaren langzaam hadden beëindigd. Opvallend is dat de Pinksterbloem in de omringende plaatsen niet meer bekend is, of eerder al is verdwenen. De juiste betekenis van de Pinksterbloem is moeilijk te achterhalen. Het schijnt een vermenging te zijn van verschillende mei-tradities. Men kan als vaststaand aannemen dat de meikoningin en ook de Pinksterbloem de groeikracht en de tot nieuw leven gekomen natuur symboliseren. Dat het ei een belangrijke rol speelt in de Paas- Mei- en Pinksterliedjes is niet verwonderlijk als men weet dat het ei het symbool is van nieuw leven en vruchtbaarheid.

In navolging van de volwassenen, die een meikoningin kozen, riepen de schoolkinderen het mooiste meisje van de school uit tot Pinksterbloem (Pinksterbruid). Ze werd met bloemen getooid en als een koningin door de zingende schoolgenoten door het dorp gevoerd.

Al spoedig ging men van huis tot huis terwijl een liedje gezongen werd dat aanspoorde tot het geven van een kleinigheid om, in navolging op de volwassenen, een feestje te kunnen vieren. Als dank werden bloemblaadjes gestrooid voor de deur van de gever. In andere streken werd de gekozen dagschone onder een met groen en bloemen opgesierde boog meegevoerd. Een van de meisjes draagt een krans van witte bloemen in het haar en de andere meisjes dragen een korfje of mandje met bloemblaadjes.

De Pinksterbloem of Pinksterbruid trekt sinds mensenheugenis rond om al zingend geld en snoepjes op te halen. De drie dagen voor Pasen zijn dagen waarop de schooljongens hier klepperend hun rondgangen door het dorp en de buitengebieden houden.

De Pinksterbloem heeft niets te maken met de langs de sloten en in weilanden groeiende bloem die deze naam draagt. De rondgang van de Pinksterbloem, ook wel de Pinksterbruid genaamd, is een nabootsing door de kinderen van feesten die door de ouderen bij het begin van de meimaand gevierd werden. Wij noemen het hier meiboom planten, het meitak steken en het uitroepen van de meikoningin met de daarbij behorende feesten.

Meer berichten