Gildebroeders dragen het baldakijn op deze archieffoto.
Gildebroeders dragen het baldakijn op deze archieffoto. (Foto: )

'Je moet er samen wat van maken'

Jan van den Dungen

Sacramentsprocessie Luyksgestel

Zondag trekt na de H. Mis in de St. Martinuskerk traditiegetrouw de jaarlijkse Sacramentsprocssie door de Luyksgestelse straten. Om 10.00 uur begint in de St. Martinuskerk een plechtige H. Mis met medewerking van het gemengd koor.

Luyksgestel - Direct na deze H. Mis formeren de processiemeesters bij het uitgaan van de kerk de stoet. In het leven van iedere Luyksgestelnaar neemt deze jaarlijkse Sacramentsprocessie een bevoorrechte plaats in, ondanks ook hier de trend van het teruglopende kerkbezoek. Deze eeuwenoude optocht wordt voorafgegaan door harmonie Theodatus. Hierna nemen kinderen, dames en heren al of niet met een verenigingsvlag hun vaste plaats in. Ook familieleden en oud-inwoners komen graag op Sacramentsdag terug naar hun dorp om aan de processie deel te nemen. Het gilde van St.Martinus brengt hierbij haar taak die zij feitelijk van oudsher bezit nog eens in praktijk namelijk 'het bescherming bieden'. Enkele gildebroeders dragen dan het baldakijn waaronder Pastoor Buyens de Monstrans met het Allerheiligste door het dorp voert. Ook het gemeente- en kerkbestuur hebben tot taak met brandende flambouwen het Allerheiligste te escorteren. In de Dorpstraat wordt ter hoogte van de voormalige afslag naar de Groenstraat een rustaltaar geplaatst, waar de processiegangers een Marialied zullen zingen. Sacramentsdag wordt in de katholieke kerk al ruim 750 jaar lang gevierd. In 1264 stelde paus Urbanus IV Sacramentsdag in, ter ere van het sacrament van de eucharistie. De kerk kent belangrijke sacramenten die in het leven van gelovigen als bijzondere piketpalen worden ervaren. De doop, het huwelijk, de biecht, de priesterwijding, het vormsel en de ziekenzalving, beter bekend als de bediening bij stervenden. Maar het belangrijkste sacrament voor de kerk is toch de eucharistieviering: de herdenking van het laatste avondmaal dat Christus samen met zijn apostelen hield. Waarbij in de heilige mis brood en wijn veranderen in lichaam en bloed van Christus, ten teken van Christus' verbondenheid met de gelovigen. De eucharistie – dat doe je samen, dat vier je met de hele groep.

Meer berichten