Foto:
Kempenaer 35 jaar geleden

De Kempenaer 35 jaar geleden

Gildekoning Peter Kerkhofs

Door Thijs van der Zanden

Reusel – Woensdag 8 juni 1983. Vorige week maandag was een bijzondere dag voor het Reuselse Sint Jorisgilde ook wel de Guld genoemd. Na de traditionele gildemis en de koffietafel in De Vrachtkar werd de hoogste gilde-onderscheiding, Orde van Sint Joris met bijbehorende oorkonde, uitgereikte aan drie leden. Dat waren Jo Horsting-Van Hoof, ere deken Hein Hosting en Marius Zijlmans, ouderling van het gilde en voorzitter van de Schuttersgilden kring Kempenland. Daarna trok het voltallige gilde met vliegend vaandel en slaande trom en onder geschal der bazuinen naar het schietterrein. Het koningsschieten was een spannende strijd, waarbij de oude koning zich kranig weerde. Peter Kerkhofs, alias Peer Got haalde bij het 121ste schot het laatste stuk van de koningsvogel naar beneden. Nadat op de vraag van de hoofdman de nieuwe koning verklaarde bereid te zijn de plichten van zijn koningschap na te komen werden hem het zilveren juweel omgehangen en was hij voor drie jaar de nieuwe koning.

Wat gebeurde er die week nog meer

- In Vessem werd bekend gemaakt dat Frans Zigenhorn ging genieten van een welverdiend pensioen. Hij was 24 jaar hoofd van de lagere school in Vessem. Eerder was hij 20 jaar onderwijzer te Hilvarenbeek.

- In Bladel lag vanaf 4 juli het ontwerpbestemmingsplan ter inzage van het dorpscentrum. Een van de motieven van de gemeente was vat te krijgen op de ongecoördineerde vestigingsmogelijkheden.

- De voorzitter van het Bestuur van de Rabobank Westerhoven, F.J. van Valenberg vierde zijn 40-jarig bestuursjubileum. Het feest van deze geboren en getogen Westerhovenaar werd gevierd in café de Wit.

Meer berichten