Er is in het verleden al vaak tegen het denderende vrachtwagenverkeer over de N69 geprotesteerd. FOTO: Jurgen van Hoof.
Er is in het verleden al vaak tegen het denderende vrachtwagenverkeer over de N69 geprotesteerd. FOTO: Jurgen van Hoof. (Foto: Jurgen van Hoof)

Plannen voor de aanleg van de N69 onherroepelijk

Van de redactie.

De Raad van State heeft vandaag het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld. Daarmee zijn alle juridische planologische procedures voor de nieuwe provinciale weg tussen Eindhoven en de Belgische grens doorlopen en kan de weg daadwerkelijk aangelegd worden.

De Kempen/Eindhoven - Gedeputeerde Christophe van der Maat: "Dit is heel goed nieuws voor de inwoners van Valkenswaard, Waalre, Bergeijk en Eersel. Na jaren van voorbereiding en zorgvuldige plannenmakerij heeft nu ook de hoogste rechter van Nederland besloten dat dit plan inhoudelijk klopt en dat alle procedures correct doorlopen zijn. We gaan nu snel verder om het project aan een aannemer te gunnen zodat de schop snel de grond in kan."

Planning

Door het definitieve oordeel van de Raad van State kan de provincie verder met de voorbereiding van de uitvoering. In de afgelopen jaren zijn alle voorbereidende werkzaamheden die gedaan konden worden al uitgevoerd en in juni 2017 is de provincie, vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de Raad van State, alvast met de aanbestedingsprocedure van het project gestart. Hierdoor kan een aannemer zo snel mogelijk met de daadwerkelijke realisatie van het project beginnen en is verdere vertraging van de aanleg van de nieuwe N69 beperkt. Naar verwachting wordt het project voor het eind van dit jaar al gegund aan een aannemer en kan in januari 2019 daadwerkelijk de eerste schop in de grond.

Aansluiting Veldhoven

De nieuwe N69 sluit ten zuiden van Veldhoven aan op de A67. Voor die aansluiting heeft de gemeente Veldhoven een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan wacht op de uitspraak van het Europees Hof in aantal vergelijkbare zaken over de gevolgen van de aansluiting op de natuur door de uitstoot van stikstof. Concreet betekent dit dat het bestemmingsplan voor de aansluiting nu is aangehouden. De gemeente Veldhoven onderzoekt in nauw overleg met de provincie welke mogelijkheden er zijn om de aansluiting van de N69 op de Kempenbaan toch tijdig te kunnen realiseren. Tegen de tijd dat de aannemer van de N69 start met de aanleg, zal ook duidelijk op welke manier de N69 op de A67 kan worden aangesloten.

Grenscorridor N69

Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. Dat is waar de provincie zich met diverse partijen voor inzet. De N69 gaat nu dwars door Valkenswaard en Dommelen en veroorzaakt er al vele tientallen jaren veel overlast.

Meer berichten