Muurfunderingen van de oude Groote Hoeve tijdens de opgraving door Archol.
Muurfunderingen van de oude Groote Hoeve tijdens de opgraving door Archol. (Foto: )

Op zoek naar sporen van de oude hoeve

Van de redactie

Opgravingen in Netersel begonnen

Op zoek naar de Kapelhoeve van de burcht van Netersel Afgelopen week zijn in Netersel opgravingen begonnen op het voormalige terrein van vleesverwerker Hems aan De Hoeve 22.

Netersel - Hier wordt binnenkort nieuwbouw gerealiseerd voor het nieuwbouwplan 'Hems Hoeve' Netersel. Maar voordat het zover is, wordt eerst gezocht naar sporen van de oude Kapelhoeve of Groote Hoeve die tot 1648 toebehoorde aan de abdij van Postel. Deze hoeve hoorde al vanaf de 14e eeuw bij het naast gelegen burchtterrein met Stenen Huys en kapel. Dit gehele omgrachte gebied is de kern van het oorspronkelijk middeleeuwse Netersel. De langgevelboerderij die hier tot voor kort stond en dateerde uit 1956 is precies gesitueerd op de oudere bebouwing die op de kaart van 1832 zichtbaar is en die deel uitmaakte van de Kapelhoeve. Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door Archol uit Leiden en zal tot uiterlijk eind september duren. Zij werken hierin samen met Baetsen die het sloopwerk op het terrein verzorgt.

Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat direct onder de betonvloeren van de gesloopte boerderij uit 1956 nog volop oude funderingsmuren, kelders en mestputten aanwezig waren. De veelvuldig hergebruikte oude stenen in de funderingen dateren zeker tot in de 17e eeuw. Opvallend is de diepte van de funderingen die soms wel tot een meter reikte. Dit lijkt hier samen te hangen met de aanwezigheid van de omgrachting van het burchtterrein dat dwars over het terrein liep vanaf De Hoeve naar het noorden. Hier ligt ook nu nog een deel van de bestaande gracht die doorloopt naar het oude kapelterrein. De boerderij aan De Hoeve 22 was dan ook over deze gracht heen gebouwd. Er werd bij één van de funderingsmuren zelfs een aanzet van een spaarboog gevonden, een bouwwijze die je eigenlijk alleen bij kastelen en vestingwerken tegenkomt.

Meer berichten