Foto:

Kempengemeenten slaan handen ineen

Van de redactie

Start van Buurtbemiddeling

Vanaf september zijn de gemeenten Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden gestart met Buurtbemiddeling Kempengemeenten. Als partner zijn aangesloten de woningstichtingen de Zaligheden, Vestia en Woningbelang.

De Kempen - Soms ervaren mensen overlast van elkaar en lukt het niet hier in een goed gesprek samen uit te komen. Het doel van Buurtbemiddeling is conflicten in een buurt in een vroeg stadium te signaleren en mensen ondersteunen bij het oplossen ervan. Buurtbemiddeling is een manier om problemen tussen buren of buurtgenoten bespreekbaar te maken en op die manier te voorkomen dat een conflict blijft voortslepen of uit de hand loopt. Dat kan om allerlei zaken gaan zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast of vandalisme. Uitgangspunt voor Buurtbemiddeling is dat de betrokken partijen gemotiveerd zijn om samen tot een oplossing te komen. Daarbij worden ze geholpen door een onpartijdige derde. Het team van bemiddelaars wordt aangestuurd door Wél! Welzijndekempen uit Eersel. Organisaties en professionals zoals bijvoorbeeld politie, woningbouwcorporaties, scholen en huisartsen kunnen Buurtbemiddeling inschakelen. Degene die problemen heeft met een buurtgenoot kan ook zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling. Een voorwaarde in alle gevallen is dat mensen die een conflict hebben, vrijwillig deelnemen aan Buurtbemiddeling. De coördinator voert het eerste gesprek met de aanmelder, waarna hij de buurtbemiddelaars inschakelt voor de vervolggesprekken (gratis). Om de samenwerking officieel van start te kunnen laten gaan, wordt er op maandag 12 november om 14.00 uur een bijeenkomst georganiseerd bij Ontmoetingscentrum Eikenburg, Eikenburg 10 in Eersel waarbij de overeenkomst tussen alle partijen zal worden ondertekend.
Programma: 14.00 uur inloop, 14.15 uur Opening door Arno Heesters, directeur Wél!, 14.25 uur PowerPointpresentatie Ton Spanjers Coördinator Buurtbemiddeling Wél!, 15.00 uur Ondertekening Convenant en daarna informeel samenzijn. 15.30 uur Afsluiting

Meer berichten