Foto:
Kempenaer 35 jaar geleden

De Kempenaer 35 jaar geleden

Er zijn nog vossen

Door Thijs van der Zanden

Hoogeloon – 17 november 1983. Dat was de titel van een kritische reactie die G. Sanders had op de publicatie van een week eerder over de geschoten vos in Bladel. Hij nam jagers die de mooie vos hadden geschoten en met hun jachttrofee triomfantelijk poseerde op de korrel in niet mis te verstane woorden. Hij schreef waar

die mooie verhalen bleven van de jagers over het reguleren van het wild en de zorg die ze hadden om hun jachtgebied in evenwicht te houden. Hij stelde dat de vos juist een uitgekiende regulator was die door geen jager overtroffen kon worden. De vos zorgde immers dat te grote aantallen fazanten en konijnen tot een normale populatie

beperkt bleef en bovendien de zieke en zwakke exemplaren het grootste deel van de buit waren. Hij vond dat de vos op korte termijn beschermd moest worden. Gelukkig was er in 1983 al een groeiend aantal jagers en instanties die de vos in hun jachtterreinen dulden en wel gevoel en inzicht in de natuur hadden, aldus de schrijver.

Wat gebeurde er die week nog meer

- Volksdansgroep de Brinkdansers van Netersel kwam nog steeds mannen tekort. De groep had als doel de Nederlandse en Vlaamse volksdans bewaren

- Als vervolg op de onderzoeken naar het voorkomen van cadmium in de Brabantse Kempen werd een onderzoek onder de bevolking aangekondigd.

- Reuselnaar Ton Larmit van DES opende het crossseizoen met een 2e plaats in de Lunette-cross in Vught. Tony Dirks van de Keyen uit Uden won.

Meer berichten