Pastoor Piet Rijkers van Riethoven en Westerhoven (85) overleden

Foto:

Afgelopen zaterdag is pastoor Piet Rijkers in Westerhoven onverwacht overleden. Hij is 85 jaar geworden.

Wester- en Riethoven –De afscheidsdienst voor Pastoor Rijkers is op zaterdag 8 december om 10.30 uur in de St. Servatiuskerk in Westerhoven. Aansluitend wordt hij begraven op het parochiekerkhof in Riethoven. De avondwake is vrijdag 7 december om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Riethoven.

Rijkers werd geboren in Hapert in 1933 als jongste in een gezin van twee meisjes en vijf jongens. Na één jaar kleuterschool volgde in de oorlogsjaren de 7-jarige lagere school. Hierna koos hij om Priester te worden in eigen land. Na één jaar extra Franse les werd hij toegelaten tot het Klein Seminarie, de Priesteropleiding van het Bisdom. In 1950 stierf zijn moeder na een langdurig ziekbed. Daarom deed hij dat studiejaar over. Na gymnasium A van 6 jaar volgde het Groot Seminarie te Haaren, 2 jaar filosofie en 4 jaar theologie.

In 1960 volgde zijn priesterwijding door Bisschop Wilhelmus Bekkers. Hij werd benoemd tot kapelaan in de St. Jozefparochie in Deurne-Zeilberg. In die periode volgen de eerste grote veranderingen in de kerk met geleidelijk aan Nederlands in plaats van Latijn, De communie op de hand in plaats van op de tong. In 1966 word Piet Rijkers kapelaan te Geffen waar deze veranderingen verder gaan zoals vastgelegd in het 2e Vaticaans Concilie onder Paus Johannes XXIII. Ondertussen is Bisschop Bluyssen Mgr. Bekkers opgevolgd. In deze periode mocht hij solliciteren naar een nieuwe functie. Rijkers zag hiervan af omdat er in Geffen na hem geen opvolger zou komen als kapelaan. In 1978 werd hij door de Bisschop tot pastoor benoemd in Westerhoven en Riethoven. Hij was hiermee een van de eerste priesters met zorg voor twee parochies. Er werden in die jaren steeds meer mensen ingeschakeld voor een actieve rol in de parochies. En de Pastorale School was hierbij een enorme steun.

Zijn levensmotto is Piet Rijkers altijd blijven huldigen van 'Ik kan het niet alleen'. En 'Samen zijn wij kerk, samen zijn wij sterk.' Juist die eigenschap maakte hem zo geliefd bij zijn parochianen, die hij tot zijn dood altijd heeft willen blijven bedienen.

Meer berichten