Foto:

Noodklok voor het klimaat

Bergeijk - Aan de vooravond van de Klimaatconferentie in Polen luidde Gemeenschap De Hooge Berkt op zaterdag 1 december in Bergeijk de noodklok voor het klimaat. Samen met zo'n driehonderd groene kerken, moskeeën en andere organisaties roept Greenpeace op deze manier op om haast te maken met maatregelen die de opwarming van de aarde kunnen beperken. Als Groene Gemeenschap steunt De Hooge Berkt dit initiatief van Greenpeace. "Wij houden ons bezig met het milieu, in eigen huis en tuin, maar ook met de aarde en de wereld om ons heen. Zo zijn het vooral de armste mensen op aarde die het eerst en het hevigst getroffen worden door klimaatveranderingen. En zijn wij het niet, in het rijke westen, die mede oorzaak zijn van die klimaatveranderingen, door onze manier van leven?" aldus Frank Boomers van het Platform Maatschappelijk Engagement van de gemeenschap. Het Platform is een denktank voor sociale betrokkenheid en richt zich nu vooral op het milieuvraagstuk. Zo wordt aandacht gegeven aan de oproep van Paus Franciscus om ons opnieuw te verbinden met onze aarde als bron van ons bestaan, in plaats van haar uit te putten. In de Encycliek Laudato Si noemt de paus de zorg voor de aarde en de zorg voor de armen in één adem. Dit vraagt om actie, in Bergeijk, in De Kempen, in Nederland, en wereldwijd via de Klimaatonderhandelingen in Polen.

Meer berichten