Aandacht voor 'Reusel 75 jaar bevrijd'

Christ Dirkx (1924-1944) is één van de burgerslachtoffers
Christ Dirkx (1924-1944) is één van de burgerslachtoffers (Foto: )

Van de redactie

De slag om Reusel

Op 3 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat Reusel bevrijd werd. De Heemkunde Werkgroep Reusel in nauwe samenwerking met het Oorlogs- en Verzetsmuseum De Bewogen Jaren zal daar op verschillende manieren aandacht aan besteden.

Reusel - Zo wordt er op dit moment gezocht naar de 'roots' van de zeven gesneuvelde Britse soldaten die begraven liggen op het kerkhof. Ook de 21 burgerslachtoffers krijgen voor zo ver mogelijk een eigen gezicht en verhaal. Dit alles zal resulteren in een herdenkingsweek met een tentoonstelling, een concert, lezingen en opvoeringen van de destijds enorm populaire revue 'En we duiken nie mér onder' uit 1944/1945. Nabestaanden van de gevallenen worden betrokken bij deze herdenkingsactiviteiten.

Gedurende de bezetting merkten de inwoners van Reusel weinig van gevechtshandelingen; wel van gebeurtenissen zoals verduisteringen, gevangennemingen en gedwongen tewerkstellingen. Maar van echte schermutselingen in het dorp was weinig sprake. Dat veranderde tegen het einde van de oorlog. Drastisch. Hevige gevechten teisterden Reusel in de laatste oorlogsfase, met een bijna volledig plat geschoten en uitgebrand centrum als gevolg. Het dorp had gewoon de domme pech dat de geallieerden en de Duitsers het belangrijk vonden dat ze Reusel in handen kregen of hielden. Voor de Duitsers omdat ze een vrije terugtocht via Tilburg wilden houden. Voor de geallieerden omdat ze niet in de flank aangevallen wensten te worden tijdens de operatie Market Garden. Reusel veranderde na 22 september 1944 in een vesting. In het dorp zwaaiden de Duitsers nog de scepter, maar vanuit Postel rukten de geallieerden op. Op diverse plaatsen werden door de Duitsers barricades opgeworpen waarbij gebruik gemaakt werd van bijvoorbeeld tafels en stoelen van omwonenden; de omwonenden moesten zelfs helpen.
Landmijnen werden geplaatst, schuttersputten gegraven en observatieposten ingericht. Omdat de geallieerden vermoedden dat in de kerktoren een Duitse observatie- en gevechtspost was gevestigd, werd vanuit de richting Postel de hoge toren beschoten en neergehaald. De toren viel op het schip van de kerk. Als gevolg van die beschietingen werd ook het grote zusterklooster geraakt, het brandde volledig af terwijl nonnen, kostschoolleerlingen en andere vluchtelingen zich hier schuil hielden. Maar ook woningen in de directe omgeving bleven niet ongemoeid. De bewoners ervan sloegen op de vlucht terwijl boven hen de gebouwen brandden als een fakkel. Met beschietingen in volle gang zochten zij een weg uit het centrum van Reusel richting Postel en Bladel. Ook in het fraterklooster zaten bewoners die voor de gevechten probeerden te schuilen. Toen het daar ook voor hen te gevaarlijk werd, vluchtten ze. De meesten vonden hun weg naar de bossen en velden rondom de Kattenbos of richting Hooge Mierde. In de nacht van 2 op 3 oktober 1944 vertrokken de Duitsers schielijk richting Tilburg. Naast een groot aantal soldaten die het leven liet in de slag om Reusel vielen er ook een twintigtal burgerslachtoffers.

Meer berichten