Inzending tekenwedstrijd. Foto: Marije Hoogendoorn
Inzending tekenwedstrijd. Foto: Marije Hoogendoorn (Foto: Marije Hoogendoorn)

Wintelre creatief voor schoon water

Van de redactie

Schoon Water lessen

Het project Schoon Water voor Brabant geeft dit schooljaar maar liefst 40 Schoon Water lessen. Groepen 6 tot en met 8 krijgen les van Brabant Water en CLM over hoe drinkwater wordt gemaakt en de samenwerking om dit water schoon te houden. Ook op basisschool De Disselboom in Wintelre wordt hier aandacht aan besteed.

Wintelre - Schoon Water is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden; vrij van bestrijdingsmiddelen. In opdracht van de provincie en drinkwaterbedrijf Brabant Water worden de lessen gegeven op basisscholen in of nabij (zeer) kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden.

Dat schoon water geen vanzelfsprekendheid is en belangrijk is voor mens en dier weten de leerlingen van de Disselboom na de lessen. De leerlingen is duidelijk geworden hoe drinkwater gewonnen en gezuiverd wordt voordat het uit de kraan komt en dat samenwerking voorop staat bij het schoon houden van ons water. Bewoners, agrariërs, gemeenten en bedrijven hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Schoon Water probeert deze partijen te stimuleren om geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken in de tuin, gewassen en op sportvelden. Het gebruik van innovatieve technieken staat hierin centraal. Aan de leerlingen wordt getoond welke technieken gemeenten gebruiken om verontreiniging van het water te voorkomen. Ook leren ze hoe boeren met slimme trucs schade aan het gewas kunnen voorkomen zonder bestrijdingsmiddelen. In plaats van bestrijdingsmiddelen gebruiken sommige aspergetelers een grote stofzuiger om schadelijke torren uit het gewas op te zuigen.

Omdat Schoon Water op zoek is naar nieuwe ideeën om het water schoon te houden is er een prijsvraag uitgeschreven. Om de leerlingen creatief te laten nadenken hebben ze allemaal een striptekening gemaakt met hierop hun idee om op een chemievrije manier het onkruid te bestrijden in de tuin. Een jury, bestaande uit opdrachtgevers van het project, zal het beste ideeën uit Brabant kiezen en de beste drie krijgen een leuke prijs.

In de eerste les, gegeven door Brabant Water, is verteld over het belang van schoon water en de productie van ons drinkwater. In de tweede les is uitgelegd dat het belangrijk is om onkruid en ongedierte met zo min mogelijk chemische middelen te bestrijden. Er wordt uitgebreid besproken hoe bij de leerlingen thuis de tuin onkruidvrij wordt gehouden. "Met een mesje”, “plukken met de hand” en “met een schoeffel” zijn de meest genoemde methoden. Enkele leerlingen zien wel eens een familielid spuiten of middelen als azijn gebruiken. Maar ook azijn is niet goed voor het drinkwater. Met de leerlingen zijn tal van eenvoudige en duurzame manieren bedacht voor hoe dit anders kan. Want hele simpele oplossingen leveren al snel een bijdrage aan Schoon Water!

Meer berichten