Foto:
Kempenaer 35 jaar geleden

De Kempenaer 35 jaar geleden

Nieuwe gemeentesecretaris Bladel

Door Thijs van der Zanden

Hoogeloon - Januari 1984. In Hoogeloon werd de heer L. Brok beëdigd als gemeentesecretaris van Hoogeloon. Hij volgde daarmee de heer van de Assem op. Burgemeester Wouters zei dat de heer Brok het volledige vertrouwen van zowel het college, de raad en het voltallig personeel had. De burgemeester kende hem al 15 jaar als ambtenaar en als mens en wist dat hij bijzonder betrokken was bij de gemeente. Na de beëdiging dankte de heer Brok de burgemeester en andere aanwezigen voor het vertrouwen en zei dat hij zijn functie zeer serieus nam en beloofde dat hij zoals de heer van Assum altijd voor iedereen klaar zou staan. Op initiatief van de heer van Assum kreeg zijn opvolger in zijn verhuisde secretariskamer een fraai glas-in-lood raam aangeboden. In dat raam waren de drie belangrijkste monumenten van de gemeente verwerkt. Aanvullend beloofde de oud-wethouder alle kunstzinnige voorwerpen in de gemeente fotografisch vast te leggen.

Wat gebeurde er die week nog meer

- De Kempenpers ging een speciale zaterdageditie uitbrengen. De nieuwe aanwinst werd 'Kempenland Info' genoemd. De oplage was toentertijd 67.500 exemplaren

- In Hoogeloon kwamen 500 muzikanten in actie voor de bouw van een nieuw Rode Kruis bungalow dat gebouwd ging worden in bungalowpark De Tipmast in Bladel.

- Op dinsdag 31 januari 1984 vierden Jan Beijsens uit Hoogeloon en Marie van Aaken uit Vessem hun gouden bruiloftsfeest. Ze kregen vijf kinderen en 12 kleinkinderen.

Meer berichten