Later in het jaar gaan de Kempengemeenten ook nog in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden.
Later in het jaar gaan de Kempengemeenten ook nog in gesprek met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden. (Foto: )

De Kempengemeenten nodigen inwoners uit...

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden nodigen inwoners, ondernemers en andere belangstellenden uit voor een serie informerende inloopbijeenkomsten over grootschalige zonne- en windenergie in De Kempen.

De Kempen - Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De Nederlandse overheid ziet de noodzaak hiervan in en wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid. De Kempengemeenten werken hierin samen en stellen in de 'Klimaatvisie Kempengemeenten' het doel om gezamenlijk energieneutraal te zijn. Om dit te behalen is hoe dan ook nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, grootschalig duurzame energie op te wekken met windturbines en zonnevelden. De Kempengemeenten stellen hier gezamenlijk beleid voor op. Zo behouden ze regie over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden worden ontwikkeld. In de zomer van 2018 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen waar in de Kempen technisch en wettelijk gezien windturbines en grote zonnevelden mogelijk zijn. Er wordt nadrukkelijk nog niet gekozen voor specifieke locaties, maar slechts richting gegeven aan waar zonneparken en windturbines onder bepaalde voorwaarden straks worden toegestaan en waar niet. De besluitvorming volgt pas met het vaststellen van het beleid.

Inloopbijeenkomsten

Tijdens de inloopbijeenkomsten willen de Kempengemeenten alle belangstellenden informeren over de plannen rondom grootschalige zonne- en windenergie. Er staat een team van specialisten klaar om iedereen te informeren over de manier waarop het beleid tot stand gaat komen. Daarnaast kunnen er vragen gesteld worden over de onderzoeken die al gedaan zijn, maar ook over het proces en natuurlijk alles over zonne- en windenergie. Er zijn geen plenaire presentaties, dus iedereen kan binnenlopen wanneer het schikt en is welkom van 16:00 tot 20:00 uur op woensdag 6 februari, Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert, donderdag 7 februari, De Rosdoek, Kerkstraat 10 in Wintelre of dinsdag 12 februari, Den Eijkholt, Kapellerweg 3 in Luyksgestel.

Meer berichten