Foto:

En we duiken nie mèr onder!

Jos Lavrijsen

Vijf opvoeringen van oorlogsrevue

Het bulderen van kanonnen, het geratel van mitrailleurs, de doffe dreunen van inslaande granaten, de bevelen door militairen, het huilen van kinderen maar ook het lachen en het feesten van bevrijde inwoners. Deze geluiden van De Slag om Reusel zullen eind september, begin oktober 2019 weer te horen zijn in Reusel bij de heropvoering van de oorlogsrevue "En we duiken nie mer onder".

Reusel - In deze revue worden de spannende belevenissen van de ondergedoken Reuselnaren op een ernstige maar ook ludieke wijze op de planken gebracht. In 1945 door leden van het uitsluitend uit mannen bestaande kerkkoor, in 2019 door vrouwelijke en mannelijke vrijwilligers uit de Reusel, Hulsel, Hooge en Lage Mierde. Veel inwoners van het centrum van het dorp hebben op het einde van de oorlog alleen de geluiden van de oorlogshandelingen gehoord terwijl ze veelal opgesloten zaten in hun schuilkelders. Terwijl tientallen inwoners op de vlucht waren naar omliggende gemeentes wachtten een heleboel angstige Reuselnaren, in veel te kleine ruimtes met complete families opeen gepakt, zo het einde van de slag om Reusel af. Wat overbleef van het centrum waren een afgebrand zusterklooster, een vernielde kerk en een centrum dat helemaal in puin lag: een klein Stalingrad. Walter van Veldhoven heeft samen met Andre Gijsbers en pater Dre Wouters naar aanleiding van de gebeurtenissen in Reusel in 1944 een oorlogsrevue geschreven. Deze werd in het eerste naoorlogse jaar in 1945 opgevoerd in Reusel en een tiental naburige dorpen. Dit alles onder de veelzeggende titel "Zang en Spel voor kerkherstel". In totaal werd er ruim 30.000 gulden bij elkaar gespeeld en gezongen. Nu 75 jaar later heeft de Heemkunde Werkgroep Reusel het initiatief genomen om deze laatste oorlogsdagen weer in herinnering te roepen. De oorlogsrevue wordt in aangepast vorm weer opgevoerd ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van Reusel. De regie is in handen van Rita Scheelen. Tientallen acteurs en actrices hebben zich inmiddels aangemeld. De audities zijn achter de rug en de rollen zijn verdeeld. Door het begeleidende koor, dat ook in 1945 een vooraanstaande rol speelde, wordt onder leiding van Theo Bleumer uit Hulsel al volop gerepeteerd in het Drieske in Hulsel. De opvoeringen vinden plaats in manege De Meulenhoai aan de Hulselsedijk in Reusel. Deze locatie zal een complete metamorfose ondergaan. Er worden grote tribunes gebouwd en het toneel wordt helemaal geschikt gemaakt voor deze spectaculaire uitvoeringen. Het spel wordt afgewisseld met een voice-over die delen van het verhaal zal vertellen. Er zullen ook unieke geluidsfragmenten te horen zijn. Delen van oude films en videobeelden worden vertoond in deze vorm van totaaltheater. Het belooft een spektakel te worden. Er staan 5 uitvoeringen gepland van dit grote bevrijdingsgebeuren.

Meer berichten