Foto Jan Wijten

Voorjaarsschoonmaak in Hulsel

Helaas behoeft de foto voor velen geen nadere uitleg; anonieme afvaldumpers die veelal vanuit een rijdende auto de berg zwerfafval in Nederland doen groeien! Een vijftiental vrijwilligers uit Hulsel hebben afgelopen zaterdag maar liefst 26 zakken met zwerfafval 'gescoord' tijdens de landelijke opschoondag. Met groene hesjes, handschoenen en een knijper werden bermen en slootkanten afgestruind op zoek naar de rotzooi die velen dumpen op plaatsen waar het niet thuishoort. In de gemeente Reusel-de Mierden gingen maar liefst 390 ruimers aan de slag voor een schoner buitengebied.
Foto: Jan Wijten

Meer berichten