Vlnr Robert Gradus, Jetty Eugster, Arno Heesters, Paula Nelissen, Chris Theuws (directeur woningstichting), Greet Popken. Foto: Ton van de Vorst
Vlnr Robert Gradus, Jetty Eugster, Arno Heesters, Paula Nelissen, Chris Theuws (directeur woningstichting), Greet Popken. Foto: Ton van de Vorst (Foto: Ton van de Vorst)

Met meer oog voor de huurder

Ton van de Vorst

Nieuwe koers woningstichting

Woningstichting de Zaligheden (WSZ) gaat haar ambities voor de komende jaren bijstellen. Dat was de boodschap die WSZ meegaf aan belanghebbenden tijdens de stakeholdersbijeenkomst in Den Tref in Hapert. Ruim 100 relaties waren aanwezig, waaronder leden van Stichting Huurdersraad de Kempen, bewonerscommissies, vertegenwoordigers van de Kempengemeenten, welzijnsorganisaties en zakelijke relaties.

Hapert - Woensdag 20 maart werd in gemeenschapshuis den Tref in Hapert het nieuwe ondernemingsplan gepresenteerd. In het plan staan zeven thema's centraal: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, klanttevredenheid, aandacht voor kwetsbare klanten en een efficiënte bedrijfsvoering. Het plan is tot stand gekomen in overleg met huurders, gemeenten, zorgpartijen, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties.

Wonen gaat steeds meer om het bieden van een thuis in leefbare wijken met toegang tot voorzieningen en zorg. Daarom heeft WSZ haar missie bijgesteld. 'Waar het voorheen ging om het bieden van huisvesting, staat nu het bieden van een 'thuis' aan onze klanten centraal. Hiermee onderstrepen we de transformatie die we maken van een vastgoedonderneming naar een woononderneming', aldus Chris Theuws, directeur-bestuurder van WSZ. Tijdens de bijeenkomst discussieerden enkele podiumgasten over de rol en taken van WSZ. De Zaligheden kan niet alleen zorgen voor een fijne woonomgeving. Samenwerken met partners is de manier om toekomstgericht invulling te kunnen geven aan de ambities van WSZ. Arno Heesters zag voor WEL! WelzijnDeKempen vooral een verbindende rol weggelegd: 'Huurders zijn steeds vaker mensen met een beperking, alleenstaanden en ouderen. Voordat de zorg in actie komt zijn vrijwilligers van welzijnswerk in touw om mensen te ondersteunen en problemen te signaleren.'

Demografische trends

Prof. Dr. Jan Latten gaf een lezing met als titel: 'de toekomstige huurder heeft meer aandacht nodig'. Jan Latten werkte jarenlang voor het CBS en was hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij liet een aantal trends zien waarop woningstichtingen maar ook zorgverleners en politiek kunnen anticiperen. Hij liet zien dat het voor jongeren vooral belangrijk is om een goede opleiding te hebben, want een goede opleiding gaat samen met een goed inkomen, een betere gezondheid en een langer leven.

De toekomstige huurders zijn mensen met de lagere inkomens die vaker zorg nodig hebben en voor wie eenzaamheid dreigt. Buurten met sociale samenhang en samenwerking met welzijns en zorgverleners wordt steeds noodzakelijker. De ambitie van WSZ om de huren betaalbaar te houden, te zorgen voor leefbare wijken, samen te werken met welzijns en zorginstanties, speelt uitstekend in op de gesignaleerde trends.

Meer berichten