Tijdens de bijeenkomst op het Valensplein stelt iedereen zich op nabij het oorlogsmonument.
Tijdens de bijeenkomst op het Valensplein stelt iedereen zich op nabij het oorlogsmonument. (Foto: )

Geef vrijheid door, in vrijheid kiezen

Op 4 mei herdenkt ook Hoogeloon de slachtoffers van oorlog en vervolging om daarna, op 5 mei, de vrijheid te vieren.

Hoogeloon - De dodenherdenking begint zaterdag om 19.00 uur met een herdenkingsdienst in de Sint Pancratiuskerk in Hoogeloon, gevolgd door een stille tocht naar het Valensplein. Om 20.00 uur worden er – net als in de rest van Nederland – twee minuten stilte in acht genomen om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Aansluitend vindt de kranslegging plaats bij het oorlogsmonument.

Sinds 1985 is het 4 mei Comité Hoogeloon actief bij de jaarlijkse Nationale dodenherdenking. Zo ook dit jaar op zaterdag 4 mei. Met medewerking van Fanfare Wilhelmina, Gilde St. Joris, Gilde St. Sebastiaan, de basisschool en scouting Jubam, biedt de herdenking goede mogelijkheden om de aandacht te vestigen op de gevallenen van het oorlogsgeweld. Maar biedt ook mogelijkheden om te verwijzen naar de onlusten elders in de wereld en het zinloos geweld op vele plaatsen in de wereld.

Het jaarthema van 2019 luidt 'In vrijheid kiezen'. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei, en daarmee ook het 4 mei Comité Hoogeloon, aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z'n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijkt Nederland terug op de onvrijheid van toen en benadrukt het de verantwoordelijkheden die deze vrijheid met zich meebrengt, want juist de huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.

De dodenherdenking in Hoogeloon op zaterdag 4 mei vangt aan met een herdenkingsdienst in de Sint Pancratiuskerk in Hoogeloon om 19.00 uur. Daarna volgt een stille tocht naar het Valensplein. Gildebroeders dragen de kransen en leden van de scouting fungeren als fakkeldragers. Iedereen kan zich bij de stille tocht aansluiten. Intussen zal klokgelui de tocht begeleiden. Hier wordt na een kort welkomstwoord de taptoe geblazen, worden gedichten voorgedragen en wordt er namens de gemeente een krans gelegd. Na de twee minuten stilte wordt het Wilhelmus en daarna het Engelse en het Amerikaanse volkslied gespeeld. Het programma biedt ook ruimte voor een kranslegging door een afgevaardigde van zowel de Amerikaanse als de Engelse Ambassade.

Meer berichten