Foto:

Naar school met je kind

Eersel - Samen een dag op school met je kind. Dat was de opzet van de Ouder-Kind-Dag op SO-VSO De Groote Aard in Eersel. In het kader van het zestigjarig jubileum werd het op woensdag 29 mei een leerzame ochtend met leuke activiteiten en een feestelijk tintje. De ouderparticipatie is in het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs niet altijd een vanzelfsprekendheid. Veel leerlingen komen met de taxi uit een grote regio naar school. Aan de poort van De Groote Aard zie je na schooltijd geen drommen wachtende ouders. Wel een rij taxibusjes om leerlingen snel naar huis te brengen. De Groote Aard besteedt daarom veel aandacht aan de contactmomenten die er wél zijn.

Men kon aan de slag in de schoolkeuken of mee naar buiten voor een creatieve cursus graffiti. Er werd gemusiceerd onder leiding van gastdocent Chris van de Vijfeijke. Jeanne Versmissen van De Tinteltuin, verzorgde een les knutselen met groen. Een aangepaste techniekles, op pad naar de Buurtboerderij en zwemles in zwembad De Albatros behoorden ook tot de mogelijkheden.

De pauze stond in het teken van elkaar ontmoeten.

Meer berichten