Foto:

De Kempenaer 35 jaar geleden

Onderscheiding Jaon Jansen

Door Thijs van der Zanden

Reusel – juni 2019. Reuselnaar Jaon Jansen kreeg tijdens een feestelijk afscheidsavond uit handen van burgemeester Walboomers de eremedaille in goud in de orde van Oranje Nassau. Het vond plaats in café de Zwaan te Reusel in aanwezigheid van collega's, kennissen, vrienden en familie. Joan kreeg de onderscheiding opgespeld voor zijn verdiensten in het maatschappelijk werk in de gezinszorg en het vele werk wat hij voor de gemeenschap had gedaan en nog deed. Zo was hij 20 jaar raadslid en jarenlang wethouder en locoburgemeester. Tijdens zijn uitgebreide komische reactie konden de gasten genieten van de Reuselse rasverteller. Zo sprak hij over de ontmoeting die hij eens had met prins Claus toen hij aan hem was voorgesteld als schrijver. Toen die vroeg wat zijn laatste boek was, zei Jaon: "Hoe lomper den boer, hoe groter z'n erpel." Dat vroeg om nadere toelichting wat weer een aantal anekdotes opleverde. Maar dat was aan Jaon wel toevertrouwd.

Wat gebeurde er die week nog meer

- Het Comité 100 jaar Fraters in Reusel bedankte de buurtverenigingen voor hun enthousiasme en medewerking aan de inzamelactie ten bate van de blinde leerlingen in Sikiri/Kenia.

- Het agrarische streekmuseum 'De Acht Zaligheden' in Eersel organiseerde in het weekend van 16 en 17 juni activiteiten die in het teken stonden van volksvermaak en volkskunst.

- Marc Verwey uit Bladel vertelde over zijn verzameling bier- en frisdrankblikjes. In 1 jaar tijd had hij er al 351 verzameld. Vaak bezocht hij ruilbeurzen om zijn verzameling uit te breiden.

Meer berichten