Ideeën voor toekomst Hapert krijgen vorm

Hapert heeft het en zit vol goede ideeën! Die ideeën werden tijdens de dorpsbijeenkomst in Hapert door inwoners zelf uitgewerkt.

De gemeente Bladel heeft Negen opdracht gegevens om in Hapert aan de slag te gaan voor de toekomst van Hapert en specifiek de MFA. En wie kan daar beter over meedenken dan de inwoners uit Hapert en de (toekomstige) gebruikers van de MFA.

Hapertse dorpsbijeenkomsten

Inwoners uit Hapert deelden tijdens een eerste bijeenkomst hun dromen en ideeën voor de toekomst van Hapert. "Hapert heeft al veel in huis voor een leefbare toekomst, voor jong en oud", spraken veel aanwezigen zich uit. Aangevuld door: "We hebben een sterk verenigingsleven en betrokken vrijwilligers, maar er liggen nog meer kansen voor Hapert!"

In een tweede bijeenkomst deze week werkten 20 inwoners verder aan de ideeën voor de toekomst van Hapert. Ze gingen aan de slag met de thema's en bedachten verschillende ideeën:

Inwoners van de toekomst: Hapert aantrekkelijk maken en houden voor kinderen en jongeren. Door jongeren meer te betrekken en ze zelf verantwoordelijk te maken. MFA biedt hiervoor kansen door cultureel aanbod te bieden en een (klein) podium of filmhuis.

Ontmoeting tussen jong en oud: ouderen vitaal oud laten worden in Hapert, vooral door ontmoeting tussen jong en oud te stimuleren. MFA als dé ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen en plek waar ze van elkaar kunnen leren. Voorzieningen rondom MFA dragen daar aan bij zoals een jeu de boules baan en moestuin.

Vitale verenigingen: verenigingen vitaal houden door meer samenwerking en binden van jong en oud. Platform voor verenigingen realiseren waar verenigingen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Samen vooruit: behouden van dorpse karakter met een gezellige kern rondom de MFA. Activiteitenraad vanuit MFA opzetten waarin verenigingen, jong en oud vertegenwoordigd zijn om aanbod op te zetten. Digitaal platform ontwikkelen en Hapertse dorpspas om Hapert te promoten.

Vervolg in Hapert

Alle opgehaalde input in Hapert wordt verwerkt in een rapport. Dat wordt gedeeld en besproken met de gemeente Bladel, maar ook met de betrokkenen in Hapert. Daarna wordt bekeken hoe Hapert de ideeën kan realiseren. Lees meer over de bijeenkomsten en het vervolg op www.hapertheefthet.nl.

Vragen? Neem contact op met Elvera Weusten van Negen via elvera@negen.nl of 06 51574164.

Meer berichten