Jonas Castelijns krijgt ridderorde opgespeld door loco burgemeester van Ouder-Amstel
Jonas Castelijns krijgt ridderorde opgespeld door loco burgemeester van Ouder-Amstel

Hoge onderscheiding voor Bladelse hoogleraar radiologie

Een jongen van eenvoudige komaf die in 1953 in Bladel ter wereld komt en die 66 jaar later als gerenommeerd wetenschapper het arbeidzame leven vaarwel zegt. Een man bovendien die voor zijn wetenschappelijk werk in de loop der jaren vanuit de hele wereld tal van lofprijzingen in ontvangst mocht nemen. En die onlangs, bij zijn afscheid als hoogleraar radiologie, bovendien geridderd werd. Ziehier, in een notendop, het verhaal van Jonas ( Jan) Castelijns, mijnwerkerszoon uit Bladel.

Het grote gezin waar Jonas deel van uitmaakte, woonde aan het Helleneind in Bladel. In dit Kempendorp doorliep Jonas de lagere school. Toen was er die roeping om pater te worden. De keuze viel op de Witte Paters die in Boxtel hun opleiding hadden. De roeping sneuvelde al snel en tot pater zou Jonas het niet weten te brengen. Wel leverde het hem een gymnasiumdiploma op, het startpunt van zijn wetenschappelijke carrière. Aan de Universiteit van Amsterdam ging de Bladelnaar Wiskunde en Geneeskunde studeren.

In 1987 promoveerde hij cum laude aan de VU op het onderwerp 'MRI of Laryngeal Cancer'. Hij voltooide in 1992 zijn opleiding tot radioloog bij VUmc, waarna hij werkzaam was aan het AMC, het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven en een ziekenhuis in San Francisco. Sinds 1993 werkte hij als radioloog bij VUmc, waar hij in 2001 benoemd werd tot hoogleraar Radiologie, met als aandachtsgebied Hoofd-Hals radiologie.

Op 21 juni nam Jonas Castelijns afscheid van het UMC in Amsterdam. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die hoge onderscheiding opgespeld door Barbara de Reijke, locoburgemeester van Ouder-Amstel, de gemeente waar Castelijns' tot voor korte tijd woonde. Thans woont hij met vrouw In Bloemendaal. Hij heeft drie kinderen uit een eerder huwelijk.

Jonas Castelijns dankt zijn benoeming tot ridder aan de grote verdiensten die hij heeft gehad in de ontwikkeling van de diagnose van kanker, in het bijzonder in het hoofd-halsgebied. Die hebben een betere diagnostiek en behandeling van patiënten mogelijk gemaakt.

Vanaf midden jaren 80 optimaliseerde hij de MRI-beeldvorming bij patiënten met een tumor in het hoofdhalsgebied. Later ontwikkelde Jonas Castelijns samen met andere wetenschappers echogeleide halspuncties: een heel sensitieve methode om uitzaaiingen in de lymfeklieren aan te tonen bij patiënten met hoofdhalskanker. Deze methode heeft grote navolging gevonden en wordt wereldwijd toegepast. Vanaf 2010 paste hij speciale MRI-technieken toe die laten zien hoe weefsel functioneert. Vanaf ongeveer 2015 richtte zijn research zich op het verwerken van de data die deze technieken opleveren, later aangevuld met kunstmatige intelligentie in de vorm van machine learning.

Award

In 2017 ontving Castelijns de 'Gold Medal life-time achievement award', een hoge internationale onderscheiding voor iemand die zich jarenlang voor het vakgebied verdienstelijk heeft gemaakt door baanbrekend onderzoek en vele publicaties. Zijn wetenschappelijk onderzoek en ruim 200 publicaties hebbengeleid tot een grote nationale en internationale bekendheid. De uitkomsten van zijn onderzoek op het gebied van radiologie worden wereldwijd toegepast.

Jonas Castelijns heeft vele promovendi opgeleid en was door zijn grote gedrevenheid voor hen een grote inspirator.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden