Kaartje met fietsverbindingen
Kaartje met fietsverbindingen (Foto: )

Bergeijk investeert flink in fietspaden

Van de redactie

De gemeente Bergeijk wil graag dé fietsgemeente van Brabant worden. Fietsen is natuurlijk duurzaam en bovendien goed voor de gezondheid. Daarom investeert men de komende jaren in de aanleg van diverse fietsverbindingen.

BERGEIJK - Er zijn maar liefst zes fietstrajecten benoemd waarop in overleg met de Dorps- en Kernraden de komende jaren het accent ligt. Het gaat hierbij om Luyksgestel – Weebosch, Bergeijk – Stedelijk gebied van Eindhoven, Eersel – Bergeijk, Walik – Steensel, Kempervennen – Westerhoven en tot slot Witrijt – Eersel.

De investering ten behoeve van de zes fietsverbindingen wordt geraamd op 6,5 miljoen euro. Op dit moment is in de meerjarenbegroting van de gemeente 2,5 miljoen euro gereserveerd. Dit is minder dan de geraamde 6,5 miljoen euro. Voor aanvullende middelen zullen kansen worden aangegrepen voor subsidies en andere cofinancieringsmogelijkheden.

Deze fietsverbindingen staan los van de fietspaden Heuvel (tussen Westerhoven en Riethoven), Schoolstraat (Riethoven), Broekhovenseweg (Riethoven) die al in voorbereiding zijn en Ploegpad (Bergeijk) die nu in uitvoering is. Hiermee zijn door de gemeenteraad onlangs voor deze zes betreffende fietsverbindingen de voorkeurstracés benoemd en prioriteiten gegeven, welke eerst. Deze tracés kunnen nu verder worden voorbereid zodat ze de komende jaren uitgevoerd kunnen worden. De tracés zijn al bekend. Soms liggen ze op de openbare weg of ernaast. In een enkel geval gaat het om een nieuw pad in het vrije veld. Eerst komen de fietspaden Luyksgestel – Weebosch en Bergeijk – Stedelijk gebied aan de beurt. Hierna wordt ingezet op de schoolroute Eersel – Bergeijk en Walik – Steensel. Voor de lange termijn zijn dat de toeristische fietsverbindingen Kempervennen – Westerhoven en Witrijt. Met deze prioritering naast de al bestaande plannen zet de gemeente Bergeijk in op directe, veilige en comfortabele fietsverbindingen voor alle doelgroepen. Hierdoor kan het fietsgebruik worden bevorderd zodat het een goed alternatief kan zijn voor autogebruik.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden